John 6:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
2147 [e]εὑρόντες
heurontes
having foundV-APA-NMP
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
4008 [e]πέραν
peran
on the other sidePrep
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
2281 [e]θαλάσσης
thalassēs
sea,N-GFS
3004 [e]εἶπον
eipon
they saidV-AIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
4461 [e]Ῥαββί,
Rhabbi
Rabbi,N-VMS
4219 [e]πότε
pote
whenConj
5602 [e]ὧδε
hōde
hereAdv
1096 [e]γέγονας;
gegonas
have You come?V-RIA-2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:25 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ Ῥαββεί, πότε ὧδε γέγονας;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ Ῥαββεί, πότε ὧδε γέγονας;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ Ῥαββεί / ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης, εἴπον αὐτῷ, Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· Ραββί, πότε ὧδε γέγονας;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· ῥαββεί, πότε ὧδε γέγονας;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης, εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ Ῥαββί πότε ὧδε γέγονας

John 6:25 Hebrew Bible
וכאשר מצאו אתו מעבר הים ויאמרו אליו רבי מתי באת הלם׃

John 6:25 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܢ ܐܡܬܝ ܐܬܝܬ ܠܗܪܟܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When they found Him on the other side of the sea, they said to Him, "Rabbi, when did You get here?"

King James Bible
And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither?

Holman Christian Standard Bible
When they found Him on the other side of the sea, they said to Him, "Rabbi, when did You get here?"
Treasury of Scripture Knowledge

Rabbi. See on ch.

John 1:38,39 Then Jesus turned, and saw them following, and said to them, What …

Links
John 6:25John 6:25 NIVJohn 6:25 NLTJohn 6:25 ESVJohn 6:25 NASBJohn 6:25 KJVJohn 6:25 Bible AppsJohn 6:25 Biblia ParalelaJohn 6:25 Chinese BibleJohn 6:25 French BibleJohn 6:25 German BibleBible Hub
John 6:24
Top of Page
Top of Page