Matthew 12:40
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5618 [e]ὥσπερ
hōsper
Just asAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
2495 [e]Ἰωνᾶς
Iōnas
JonahN-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2836 [e]κοιλίᾳ
koilia
bellyN-DFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
2785 [e]κήτους
kētous
great fishN-GNS
5140 [e]τρεῖς
treis
threeAdj-AFP
2250 [e]ἡμέρας
hēmeras
daysN-AFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5140 [e]τρεῖς
treis
threeAdj-AFP
3571 [e]νύκτας,
nyktas
nights,N-AFP
3779 [e]οὕτως
houtōs
soAdv
1510 [e]ἔσται
estai
will beV-FIM-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]Υἱὸς
Huios
SonN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
of ManN-GMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2588 [e]καρδίᾳ
kardia
heartN-DFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1093 [e]γῆς
gēs
earthN-GFS
5140 [e]τρεῖς
treis
threeAdj-AFP
2250 [e]ἡμέρας
hēmeras
daysN-AFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5140 [e]τρεῖς
treis
threeAdj-AFP
3571 [e]νύκτας.
nyktas
nights.N-AFP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:40 Greek NT: Nestle 1904
ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:40 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:40 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:40 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:40 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὥσπερ γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς ὁ προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:40 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:40 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:40 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας

Matthew 12:40 Hebrew Bible
כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה ימים ושלשה לילות׃

Matthew 12:40 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܝܘܢܢ ܒܟܪܤܗ ܕܢܘܢܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘܢ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܠܒܗ ܕܐܪܥܐ ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
for just as JONAH WAS THREE DAYS AND THREE NIGHTS IN THE BELLY OF THE SEA MONSTER, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.

King James Bible
For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

Holman Christian Standard Bible
For as Jonah was in the belly of the huge fish three days and three nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth three days and three nights.
Treasury of Scripture Knowledge

as.

Jonah 1:17 Now the LORD had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah …

so.

Matthew 16:21 From that time forth began Jesus to show to his disciples, how that …

Matthew 17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. …

Matthew 27:40,63,64 And saying, You that destroy the temple, and build it in three days, …

John 2:19 Jesus answered and said to them, Destroy this temple, and in three …

in the heart.

Psalm 63:9 But those that seek my soul, to destroy it, shall go into the lower …

Jonah 2:2-6 And said, I cried by reason of my affliction to the LORD, and he …

Links
Matthew 12:40Matthew 12:40 NIVMatthew 12:40 NLTMatthew 12:40 ESVMatthew 12:40 NASBMatthew 12:40 KJVMatthew 12:40 Bible AppsMatthew 12:40 Biblia ParalelaMatthew 12:40 Chinese BibleMatthew 12:40 French BibleMatthew 12:40 German BibleBible Hub
Matthew 12:39
Top of Page
Top of Page