Matthew 2:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
1453 [e]Ἐγερθεὶς
Egertheis
Having arisen,V-APP-NMS
3880 [e]παράλαβε
paralabe
takeV-AMA-2S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3813 [e]παιδίον
paidion
ChildN-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3384 [e]μητέρα
mētera
motherN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4198 [e]πορεύου
poreuou
goV-PMM/P-2S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
1093 [e]γῆν
gēn
[the] landN-AFS
2474 [e]Ἰσραήλ·
Israēl
of Israel;N-GMS
2348 [e]τεθνήκασιν
tethnēkasin
they have diedV-RIA-3P
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
2212 [e]ζητοῦντες
zētountes
seekingV-PPA-NMP
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5590 [e]ψυχὴν
psychēn
lifeN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
3813 [e]παιδίου.
paidiou
Child.N-GNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:20 Greek NT: Nestle 1904
λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγων, ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου

Matthew 2:20 Hebrew Bible
ויאמר אליו קום קח את הילד ואת אמו ולך שוב אל ארץ ישראל כי מתו המבקשים את נפש הילד׃

Matthew 2:20 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܗ ܩܘܡ ܕܒܪ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܘܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܐܝܤܪܐܝܠ ܡܝܬܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Get up, take the Child and His mother, and go into the land of Israel; for those who sought the Child's life are dead."

King James Bible
Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.

Holman Christian Standard Bible
saying, "Get up! Take the child and His mother and go to the land of Israel, because those who sought the child's life are dead."
Treasury of Scripture Knowledge

arise.

Matthew 2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appears …

Proverbs 3:5,6 Trust in the LORD with all your heart; and lean not to your own understanding…

for.

Exodus 4:19 And the LORD said to Moses in Midian, Go, return into Egypt: for …

1 Kings 11:21,40 And when Hadad heard in Egypt that David slept with his fathers, …

1 Kings 12:1-3 And Rehoboam went to Shechem: for all Israel were come to Shechem …

Links
Matthew 2:20Matthew 2:20 NIVMatthew 2:20 NLTMatthew 2:20 ESVMatthew 2:20 NASBMatthew 2:20 KJVMatthew 2:20 Bible AppsMatthew 2:20 Biblia ParalelaMatthew 2:20 Chinese BibleMatthew 2:20 French BibleMatthew 2:20 German BibleBible Hub
Matthew 2:19
Top of Page
Top of Page