Matthew 21:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπαν
eipan
saidV-AIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
191 [e]Ἀκούεις
Akoueis
Hear youV-PIA-2S
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
3778 [e]οὗτοι
houtoi
theseDPro-NMP
3004 [e]λέγουσιν;
legousin
say?V-PIA-3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
3483 [e]Ναί·
Nai
Yes,Prtcl
3763 [e]οὐδέποτε
oudepote
neverAdv
314 [e]ἀνέγνωτε
anegnōte
did you readV-AIA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
- :Conj
1537 [e]Ἐκ
Ek
Out of [the]Prep
4750 [e]στόματος
stomatos
mouthN-GNS
3516 [e]νηπίων
nēpiōn
of babesAdj-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2337 [e]θηλαζόντων
thēlazontōn
sucklings,V-PPA-GMP
2675 [e]Κατηρτίσω
katērtisō
You have prepared for yourself V-AIM-2S
136 [e]αἶνον;
ainon
praise’N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ εἴπον αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω α ἴνον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἶπον αὐτῷ· Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπαν αὐτῷ· ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπον αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπον αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον

Matthew 21:16 Hebrew Bible
ויאמרו אליו השמע אתה את אשר אלה אמרים ויאמר ישוע אליהם כן הכי קרא לא קראתם מפי עוללים ויונקים יסדת עז׃

Matthew 21:16 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܝܢ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܩܪܝܬܘܢ ܕܡܢ ܦܘܡܐ ܕܛܠܝܐ ܘܕܝܠܘܕܐ ܬܩܢܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and said to Him, "Do You hear what these children are saying?" And Jesus said to them, "Yes; have you never read, 'OUT OF THE MOUTH OF INFANTS AND NURSING BABIES YOU HAVE PREPARED PRAISE FOR YOURSELF'?"

King James Bible
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

Holman Christian Standard Bible
and said to Him, "Do You hear what these children are saying?" "Yes," Jesus told them. "Have you never read: You have prepared praise from the mouths of children and nursing infants?"
Treasury of Scripture Knowledge

Hearest.

Luke 19:39,40 And some of the Pharisees from among the multitude said to him, Master, …

John 11:47,48 Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and …

Acts 4:16-18 Saying, What shall we do to these men…

have.

Matthew 12:3 But he said to them, Have you not read what David did, when he was …

Matthew 19:4 And he answered and said to them, Have you not read, that he which …

Matthew 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have you not read that …

Mark 2:25 And he said to them, Have you never read what David did, when he …

Out.

Matthew 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank you, O Father, Lord …

Psalm 8:2 Out of the mouth of babes and sucklings have you ordained strength …

Links
Matthew 21:16Matthew 21:16 NIVMatthew 21:16 NLTMatthew 21:16 ESVMatthew 21:16 NASBMatthew 21:16 KJVMatthew 21:16 Bible AppsMatthew 21:16 Biblia ParalelaMatthew 21:16 Chinese BibleMatthew 21:16 French BibleMatthew 21:16 German BibleBible Hub
Matthew 21:15
Top of Page
Top of Page