Matthew 21:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3708 [e]ἰδόντες
idontes
Having seenV-APA-NMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
749 [e]ἀρχιερεῖς
archiereis
chief priestsN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1122 [e]γραμματεῖς
grammateis
scribesN-NMP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
2297 [e]θαυμάσια
thaumasia
wondersAdj-ANP
3739 [e]
ha
thatRelPro-ANP
4160 [e]ἐποίησεν
epoiēsen
He didV-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
3816 [e]παῖδας
paidas
childrenN-AMP
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
2896 [e]κράζοντας
krazontas
crying outV-PPA-AMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
2411 [e]ἱερῷ
hierō
templeN-DNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]λέγοντας
legontas
saying,V-PPA-AMP
5614 [e]Ὡσαννὰ
Hōsanna
HosannaHeb
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
5207 [e]υἱῷ
huiō
SonN-DMS
1138 [e]Δαυίδ,
Dauid
of David!N-GMS
23 [e]ἠγανάκτησαν,
ēganaktēsan
they were indignantV-AIA-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:15 Greek NT: Nestle 1904
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ, ἠγανάκτησαν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ ἠγανάκτησαν

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ / Δαυίδ ἠγανάκτησαν

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν, καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησε καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῒδ, ἠγανάκτησαν

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ, ἠγανάκτησαν

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησε, καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ, ἠγανάκτησαν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ, ἠγανάκτησαν

Matthew 21:15 Hebrew Bible
ויהי כראות הכהנים הגדולים והסופרים את הנפלאות אשר עשה ואת הילדים הצעקים במקדש ואמרים הושע נא לבן דוד ויחר להם׃

Matthew 21:15 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܚܙܘ ܕܝܢ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܦܪܝܫܐ ܬܕܡܪܬܐ ܕܥܒܕ ܘܛܠܝܐ ܕܩܥܝܢ ܒܗܝܟܠܐ ܘܐܡܪܝܢ ܐܘܫܥܢܐ ܠܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܐܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that He had done, and the children who were shouting in the temple, "Hosanna to the Son of David," they became indignant

King James Bible
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,

Holman Christian Standard Bible
When the chief priests and the scribes saw the wonders that He did and the children shouting in the temple complex, "Hosanna to the Son of David!" they were indignant
Treasury of Scripture Knowledge

when.

Matthew 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders …

Matthew 26:3,59 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the …

Matthew 27:1,20 When the morning was come, all the chief priests and elders of the …

Isaiah 26:11 LORD, when your hand is lifted up, they will not see: but they shall …

Mark 11:18 And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might …

Luke 19:39,40 And some of the Pharisees from among the multitude said to him, Master, …

Luke 20:1 And it came to pass, that on one of those days, as he taught the …

Luke 22:2,66 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; …

John 11:47-49,57 Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and …

John 12:19 The Pharisees therefore said among themselves, Perceive you how you …

Hosanna.

Matthew 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, …

Matthew 22:42 Saying, What think you of Christ? whose son is he? They say to him, …

John 7:42 Has not the scripture said, That Christ comes of the seed of David, …

they were.

John 4:1 When therefore the LORD knew how the Pharisees had heard that Jesus …

Links
Matthew 21:15Matthew 21:15 NIVMatthew 21:15 NLTMatthew 21:15 ESVMatthew 21:15 NASBMatthew 21:15 KJVMatthew 21:15 Bible AppsMatthew 21:15 Biblia ParalelaMatthew 21:15 Chinese BibleMatthew 21:15 French BibleMatthew 21:15 German BibleBible Hub
Matthew 21:14
Top of Page
Top of Page