Acts 1:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1110 [e]γνωστὸν
gnōston
knownAdj-NNS
1096 [e]ἐγένετο
egeneto
it becameV-AIM-3S
3956 [e]πᾶσι
pasi
to allAdj-DMP
3588 [e]τοῖς
tois
thoseArt-DMP
2730 [e]κατοικοῦσιν
katoikousin
dwellingV-PPA-DMP
2419 [e]Ἰερουσαλήμ,
Ierousalēm
in Jerusalem,N-AFS
5620 [e]ὥστε
hōste
so thatConj
2564 [e]κληθῆναι
klēthēnai
was calledV-ANP
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5564 [e]χωρίον
chōrion
fieldN-ANS
1565 [e]ἐκεῖνο
ekeino
thatDPro-ANS
3588 [e]τῇ
in theArt-DFS
2398 [e]ἰδίᾳ
idia
ownAdj-DFS
1258 [e]διαλέκτῳ
dialektō
languageN-DFS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of themPPro-GM3P
184 [e]Ἁκελδαμάχ*,
Hakeldamach
Akeldama,N-ANS
3778 [e]τοῦτ’
tout’
thatDPro-NNS
1510 [e]ἔστιν
estin
is,V-PIA-3S
5564 [e]Χωρίον
Chōrion
FieldN-ANS
129 [e]αἵματος.
haimatos
of Blood.N-GNS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 1:19 Greek NT: Nestle 1904
καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἀκελδαμάχ, τοῦτ’ ἔστιν Χωρίον αἵματος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ, τοῦτ' ἔστιν Χωρίον Αἵματος. --

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ [ἰδίᾳ] διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ, τοῦτ' ἔστιν Χωρίον Αἵματος

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἀκελδαμά, τοῦτ’ ἔστιν, χωρίον αἵματος―

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἀκελδαμᾶ, τουτέστι, χωρίον αἵματος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὃ καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἀχελδαμάχ, τοῦτ’ ἔστιν, χωρίον αἵματος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμά, τοῦτ’ ἔστι Χωρίον αἵματος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ γνωστὸν ἐγένετο πάσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμά, τοῦτ' ἔστιν Χωρίον Αἵματος

Acts 1:19 Hebrew Bible
וגם נודעה זאת לכל ישבי ירושלים ויקרא בשפתם לשדה ההוא חקל דמא הוא שדה הדם׃

Acts 1:19 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥܬ ܠܟܠܗܘܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܗܟܢܐ ܐܬܩܪܝܬ ܩܪܝܬܐ ܗܝ ܒܠܫܢܗ ܕܐܬܪܐ ܚܩܠ ܕܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܘܪܓܡܗ ܩܘܪܝܬ ܕܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And it became known to all who were living in Jerusalem; so that in their own language that field was called Hakeldama, that is, Field of Blood.)

King James Bible
And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper tongue, Aceldama, that is to say, The field of blood.

Holman Christian Standard Bible
This became known to all the residents of Jerusalem, so that in their own language that field is called Hakeldama (that is, Field of Blood)."
Treasury of Scripture Knowledge

it.

Acts 2:22 You men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved …

Matthew 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying …

Aceldama.

2 Samuel 2:16 And they caught every one his fellow by the head, and thrust his …

Links
Acts 1:19Acts 1:19 NIVActs 1:19 NLTActs 1:19 ESVActs 1:19 NASBActs 1:19 KJVActs 1:19 Bible AppsActs 1:19 Biblia ParalelaActs 1:19 Chinese BibleActs 1:19 French BibleActs 1:19 German BibleBible Hub
Acts 1:18
Top of Page
Top of Page