Hebrews 5:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3956 [e]Πᾶς
Pas
EveryAdj-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
749 [e]ἀρχιερεὺς
archiereus
high priest,N-NMS
1537 [e]ἐξ
ex
from amongPrep
444 [e]ἀνθρώπων
anthrōpōn
menN-GMP
2983 [e]λαμβανόμενος
lambanomenos
being taken,V-PPM/P-NMS
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
on behalf ofPrep
444 [e]ἀνθρώπων
anthrōpōn
menN-GMP
2525 [e]καθίσταται
kathistatai
is appointed,V-PIM/P-3S
3588 [e]τὰ
ta
in thingsArt-ANP
4314 [e]πρὸς
pros
relating toPrep
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2316 [e]Θεόν,
Theon
GodN-AMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
4374 [e]προσφέρῃ
prospherē
he should offerV-PSA-3S
1435 [e]δῶρά
dōra
giftsN-ANP
5037 [e]τε
te
bothConj
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2378 [e]θυσίας
thysias
sacrificesN-AFP
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
266 [e]ἁμαρτιῶν,
hamartiōn
sins,N-GFP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:1 Greek NT: Nestle 1904
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεύς, ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πᾶς γάρ ἀρχιερεύς ἐκ ἄνθρωπος λαμβάνω ὑπέρ ἄνθρωπος καθίστημι ὁ πρός ὁ θεός ἵνα προσφέρω δῶρον τέ καί θυσία ὑπέρ ἁμαρτία

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς, ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν

Hebrews 5:1 Hebrew Bible
כי כל כהן גדול הלקוח מתוך בני אדם מפקד הוא בעבור בני אדם בעניני אלהים להקריב מנחה וזבח על החטאים׃

Hebrews 5:1 Aramaic NT: Peshitta
ܟܠ ܪܒ ܟܘܡܪܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܗܘܐ ܚܠܦ ܒܢܝܢܫܐ ܩܐܡ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ ܕܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܕܒܚܐ ܚܠܦ ܚܛܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God, in order to offer both gifts and sacrifices for sins;

King James Bible
For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:

Holman Christian Standard Bible
For every high priest taken from men is appointed in service to God for the people, to offer both gifts and sacrifices for sins.
Treasury of Scripture Knowledge

every.

Hebrews 10:11 And every priest stands daily ministering and offering oftentimes …

Exodus 28:1 And take you to you Aaron your brother, and his sons with him, from …

Exodus 29:1 And this is the thing that you shall do to them to hallow them, to …

Leviticus 8:2 Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing …

is ordained.

Hebrews 8:3 For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices: …

for men.

Hebrews 2:17 Why in all things it behooved him to be made like to his brothers…

Numbers 16:46-48 And Moses said to Aaron, Take a censer, and put fire therein from …

Numbers 18:1-3 And the LORD said to Aaron, You and your sons and your father's house …

both.

Hebrews 8:3 For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices: …

Hebrews 9:9 Which was a figure for the time then present, in which were offered …

Hebrews 10:11 And every priest stands daily ministering and offering oftentimes …

Hebrews 11:4 By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, …

Leviticus 9:7,15-21 And Moses said to Aaron, Go to the altar, and offer your sin offering, …

Links
Hebrews 5:1Hebrews 5:1 NIVHebrews 5:1 NLTHebrews 5:1 ESVHebrews 5:1 NASBHebrews 5:1 KJVHebrews 5:1 Bible AppsHebrews 5:1 Biblia ParalelaHebrews 5:1 Chinese BibleHebrews 5:1 French BibleHebrews 5:1 German BibleBible Hub
Hebrews 4:16
Top of Page
Top of Page