John 19:41
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]Ἦν
ēn
There wasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
5117 [e]τόπῳ
topō
placeN-DMS
3699 [e]ὅπου
hopou
whereAdv
4717 [e]ἐσταυρώθη
estaurōthē
He was crucifiedV-AIP-3S
2779 [e]κῆπος,
kēpos
a garden,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2779 [e]κήπῳ
kēpō
gardenN-DMS
3419 [e]μνημεῖον
mnēmeion
a tombN-NNS
2537 [e]καινόν,
kainon
new,Adj-NNS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3739 [e]
whichRelPro-DNS
3764 [e]οὐδέπω
oudepō
not yetAdv
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
no oneAdj-NMS
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
5087 [e]τεθειμένος·
tetheimenos
laid.V-RPM/P-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:41 Greek NT: Nestle 1904
ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:41 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:41 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:41 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:41 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινὸν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:41 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:41 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:41 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη

John 19:41 Hebrew Bible
ובמקום אשר נצלב שם היה גן ובגן קבר חדש אשר לא הושם בו איש עד עתה׃

John 19:41 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܒܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܙܕܩܦ ܒܗ ܝܫܘܥ ܓܢܬܐ ܘܒܗ ܒܓܢܬܐ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܚܕܬܐ ܕܐܢܫ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܬܤܝܡ ܗܘܐ ܒܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now in the place where He was crucified there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid.

King James Bible
Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid.

Holman Christian Standard Bible
There was a garden in the place where He was crucified. A new tomb was in the garden; no one had yet been placed in it.
Treasury of Scripture Knowledge

and in.

John 20:15 Jesus said to her, Woman, why weep you? whom seek you? She, supposing …

2 Kings 23:30 And his servants carried him in a chariot dead from Megiddo, and …

Isaiah 22:16 What have you here? and whom have you here, that you have hewed you …

Matthew 27:60,64-66 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: …

Luke 23:53 And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulcher …

Links
John 19:41John 19:41 NIVJohn 19:41 NLTJohn 19:41 ESVJohn 19:41 NASBJohn 19:41 KJVJohn 19:41 Bible AppsJohn 19:41 Biblia ParalelaJohn 19:41 Chinese BibleJohn 19:41 French BibleJohn 19:41 German BibleBible Hub
John 19:40
Top of Page
Top of Page