Revelation 21:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
cameV-AIA-3S
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-GMP
32 [e]ἀγγέλων
angelōn
angels,N-GMP
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
2192 [e]ἐχόντων
echontōn
havingV-PPA-GMP
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-AFP
5357 [e]φιάλας,
phialas
bowlsN-AFP
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GNP
1073 [e]γεμόντων
gemontōn
being fullV-PPA-GNP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-GFP
4127 [e]πληγῶν
plēgōn
plaguesN-GFP
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GFP
2078 [e]ἐσχάτων,
eschatōn
last,Adj-GFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2980 [e]ἐλάλησεν
elalēsen
spokeV-AIA-3S
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
me,PPro-G1S
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
1204 [e]Δεῦρο,
Deuro
Come here,V-M-2S
1166 [e]δείξω
deixō
I will showV-FIA-1S
4771 [e]σοι
soi
youPPro-D2S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3565 [e]νύμφην
nymphēn
bride,N-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1135 [e]γυναῖκα
gynaika
wifeN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
721 [e]ἀρνίου.
arniou
Lamb.N-GNS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:9 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ’ ἐμοῦ λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας γεμούσας τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ’ ἐμοῦ, λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὴν γυναῖκα τὴν νύμφην τοῦ ἀρνίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τὰς γεμούσας τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησε μετ’ ἐμοῦ λέγων· Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἔρχομαι εἷς ἐκ ὁ ἑπτά ἄγγελος ὁ ἔχω ὁ ἑπτά φιάλη ὁ γέμω ὁ ἑπτά πληγή ὁ ἔσχατος καί λαλέω μετά ἐγώ λέγω δεῦρο δεικνύω σύ ὁ νύμφη ὁ γυνή ὁ ἀρνίον

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἦλθε πρὸς με εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τὰς γεμούσας τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησε μετ’ ἐμοῦ, λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τοῦ ἀρνίου τὴν γυναῖκα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἦλθεν πρὸς με εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τὰς γεμούσας τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο δείξω σοι τὴν νύμφην τοῦ ἀρνίου τὴν γυναῖκα

Revelation 21:9 Hebrew Bible
ויבא אלי אחד משבעת המלאכים הנשאים שבע הקערות המלאות שבע המכות האחרנות וידבר אלי לאמר בא ואראך את הכלה אשת השה׃

Revelation 21:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܐ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܐ ܡܠܐܟܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܫܒܥ ܙܒܘܪܝܢ ܕܡܠܝܢ ܫܒܥ ܡܚܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܘܡܠܠ ܥܡܝ ܠܡܐܡܪ ܬܐ ܐܚܘܝܟ ܠܟܠܬܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܡܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues came and spoke with me, saying, "Come here, I will show you the bride, the wife of the Lamb."

King James Bible
And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife.

Holman Christian Standard Bible
Then one of the seven angels, who had held the seven bowls filled with the seven last plagues, came and spoke with me: "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb."
Treasury of Scripture Knowledge

which.

Revelation 15:1-7 And I saw another sign in heaven, great and marvelous, seven angels …

Revelation 16:1-17 And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, …

the Lamb's. See on ver.

Revelation 21:2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God …

Revelation 19:7 Let us be glad and rejoice, and give honor to him: for the marriage …

Links
Revelation 21:9Revelation 21:9 NIVRevelation 21:9 NLTRevelation 21:9 ESVRevelation 21:9 NASBRevelation 21:9 KJVRevelation 21:9 Bible AppsRevelation 21:9 Biblia ParalelaRevelation 21:9 Chinese BibleRevelation 21:9 French BibleRevelation 21:9 German BibleBible Hub
Revelation 21:8
Top of Page
Top of Page