1 Corinthians 6:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2228 [e]
ē
OrConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]οἴδατε
oidate
know youV-RIA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4983 [e]σῶμα
sōma
bodyN-NNS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
3485 [e]ναὸς
naos
a templeN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
40 [e]Ἁγίου
Hagiou
HolyAdj-GNS
4151 [e]Πνεύματός
Pneumatos
SpiritN-GNS
1510 [e]ἐστιν,
estin
is,V-PIA-3S
3739 [e]οὗ
hou
whomRelPro-GNS
2192 [e]ἔχετε
echete
you haveV-PIA-2P
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
2316 [e]Θεοῦ;
Theou
God?N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἐστὲ
este
you areV-PIA-2P
1438 [e]ἑαυτῶν;
heautōn
your own,RefPro-GM3P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:19 Greek NT: Nestle 1904
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; Καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;

1 Corinthians 6:19 Hebrew Bible
או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

1 Corinthians 6:19 Aramaic NT: Peshitta
ܐܘ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܦܓܪܟܘܢ ܗܝܟܠܐ ܗܘ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܥܡܪܐ ܒܟܘܢ ܗܝ ܕܩܒܠܬܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܕܢܦܫܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own?

King James Bible
What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

Holman Christian Standard Bible
Don't you know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own,
Treasury of Scripture Knowledge

What.

1 Corinthians 6:15,16 Know you not that your bodies are the members of Christ? shall I …

your body.

1 Corinthians 3:16 Know you not that you are the temple of God, and that the Spirit …

2 Corinthians 6:16 And what agreement has the temple of God with idols? for you are …

Ephesians 2:21,22 In whom all the building fitly framed together grows to an holy temple …

1 Peter 2:5 You also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy …

and ye.

1 Kings 20:4 And the king of Israel answered and said, My lord, O king, according …

1 Chronicles 29:14 But who am I, and what is my people, that we should be able to offer …

Psalm 12:4 Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our …

Psalm 100:3 Know you that the LORD he is God: it is he that has made us, and …

Romans 14:7-9 For none of us lives to himself, and no man dies to himself…

2 Corinthians 5:15 And that he died for all, that they which live should not from now …

Titus 2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, …

Links
1 Corinthians 6:191 Corinthians 6:19 NIV1 Corinthians 6:19 NLT1 Corinthians 6:19 ESV1 Corinthians 6:19 NASB1 Corinthians 6:19 KJV1 Corinthians 6:19 Bible Apps1 Corinthians 6:19 Biblia Paralela1 Corinthians 6:19 Chinese Bible1 Corinthians 6:19 French Bible1 Corinthians 6:19 German BibleBible Hub
1 Corinthians 6:18
Top of Page
Top of Page