Acts 10:32
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3992 [e]πέμψον
pempson
SendV-AMA-2S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
2445 [e]Ἰόππην
Ioppēn
JoppaN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3333 [e]μετακάλεσαι
metakalesai
call forV-AMM-2S
4613 [e]Σίμωνα
Simōna
Simon,N-AMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
1941 [e]ἐπικαλεῖται
epikaleitai
is calledV-PIM/P-3S
4074 [e]Πέτρος·
Petros
Peter;N-NMS
3778 [e]οὗτος
houtos
HeDPro-NMS
3579 [e]ξενίζεται
xenizetai
lodgesV-PIM/P-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3614 [e]οἰκίᾳ
oikia
[the] houseN-DFS
4613 [e]Σίμωνος
Simōnos
of Simon,N-GMS
1038 [e]βυρσέως
byrseōs
a tannerN-GMS
3844 [e]παρὰ
para
byPrep
2281 [e]θάλασσαν.
thalassan
[the] sea.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 10:32 Greek NT: Nestle 1904
πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:32 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:32 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:32 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην, καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν· ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:32 Greek NT: Greek Orthodox Church
πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν· ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:32 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:32 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην, καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν· ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:32 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι

Acts 10:32 Hebrew Bible
ועתה שלח אל יפו וקרא אליך את שמעון המכנה פטרוס מתגורר הוא בבית שמעון הבורסי על הים אשר בבואו ידבר לך׃

Acts 10:32 Aramaic NT: Peshitta
ܒܪܡ ܫܕܪ ܠܝܘܦܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܝܬܐ ܠܫܡܥܘܢ ܕܡܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܗܐ ܫܪܐ ܒܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܒܘܪܤܝܐ ܕܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܘܗܘ ܢܐܬܐ ܢܡܠܠ ܥܡܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore send to Joppa and invite Simon, who is also called Peter, to come to you; he is staying at the house of Simon the tanner by the sea.'

King James Bible
Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a tanner by the sea side: who, when he cometh, shall speak unto thee.

Holman Christian Standard Bible
Therefore send someone to Joppa and invite Simon here, who is also named Peter. He is lodging in Simon the tanner's house by the sea.'
Treasury of Scripture Knowledge

therefore.

Acts 10:5-8 And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter…

Links
Acts 10:32Acts 10:32 NIVActs 10:32 NLTActs 10:32 ESVActs 10:32 NASBActs 10:32 KJVActs 10:32 Bible AppsActs 10:32 Biblia ParalelaActs 10:32 Chinese BibleActs 10:32 French BibleActs 10:32 German BibleBible Hub
Acts 10:31
Top of Page
Top of Page