John 12:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2983 [e]ἔλαβον
elabon
tookV-AIA-3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
902 [e]βαΐα
baia
branchesN-ANP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
5404 [e]φοινίκων
phoinikōn
palm treesN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1831 [e]ἐξῆλθον
exēlthon
went outV-AIA-3P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
5222 [e]ὑπάντησιν
hypantēsin
meetN-AFS
846 [e]αὐτῷ,
autō
Him,PPro-DM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2905 [e]ἐκραύγαζον
ekraugazon
were shouting:V-IIA-3P
5614 [e]Ὡσαννά,
Hōsanna
Hosanna!”Heb
2127 [e]Εὐλογημένος
eulogēmenos
Blessed isV-RPM/P-NMS
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
2064 [e]ἐρχόμενος
erchomenos
comingV-PPM/P-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3686 [e]ὀνόματι
onomati
[the] nameN-DNS
2962 [e]Κυρίου,
Kyriou
of [the] Lord!”N-GMS
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
935 [e]Βασιλεὺς
Basileus
KingN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2474 [e]Ἰσραήλ.
Israēl
of Israel!”N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:13 Greek NT: Nestle 1904
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, καὶ ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων, καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον, Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον· Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον· ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων, καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον, Ὡσαννα· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ καὶ ἔκραζον, Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ

John 12:13 Hebrew Bible
ויקחו בידם כפות תמרים ויצאו לקראתו ויריעו לאמר הושע נא ברוך הבא בשם יהוה מלך ישראל׃

John 12:13 Aramaic NT: Peshitta
ܫܩܠܘ ܤܘܟܐ ܕܕܩܠܐ ܘܢܦܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܐܘܫܥܢܐ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܤܪܝܠ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
took the branches of the palm trees and went out to meet Him, and began to shout, "Hosanna! BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD, even the King of Israel."

King James Bible
Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.

Holman Christian Standard Bible
they took palm branches and went out to meet Him. They kept shouting: "Hosanna! He who comes in the name of the Lord is the blessed One--the King of Israel!"
Treasury of Scripture Knowledge

branches.

Leviticus 23:40 And you shall take you on the first day the boughs of goodly trees, …

Revelation 7:9 After this I beheld, and, see, a great multitude, which no man could …

Hosanna.

Psalm 72:17-19 His name shall endure for ever: his name shall be continued as long …

Psalm 118:25,26 Save now, I beseech you, O LORD: O LORD, I beseech you, send now prosperity…

Matthew 21:9-11 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, …

Matthew 23:39 For I say to you, You shall not see me from now on, till you shall …

Mark 11:8-10 And many spread their garments in the way: and others cut down branches …

Luke 19:35-38 And they brought him to Jesus: and they cast their garments on the …

the King.

John 12:15 Fear not, daughter of Sion: behold, your King comes, sitting on an ass's colt.

John 1:49 Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God; …

John 19:15,19-22 But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate …

Isaiah 44:6 Thus said the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD …

Hosea 3:5 Afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD …

Zephaniah 3:15 The LORD has taken away your judgments, he has cast out your enemy: …

Revelation 15:3 And they sing the song of Moses the servant of God, and the song …

Revelation 19:16 And he has on his clothing and on his thigh a name written, KING …

Links
John 12:13John 12:13 NIVJohn 12:13 NLTJohn 12:13 ESVJohn 12:13 NASBJohn 12:13 KJVJohn 12:13 Bible AppsJohn 12:13 Biblia ParalelaJohn 12:13 Chinese BibleJohn 12:13 French BibleJohn 12:13 German BibleBible Hub
John 12:12
Top of Page
Top of Page