John 20:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1534 [e]εἶτα
eita
ThenAdv
3004 [e]λέγει
legei
He saysV-PIA-3S
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2381 [e]Θωμᾷ
Thōma
to Thomas,N-DMS
5342 [e]Φέρε
Phere
BringV-PMA-2S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
1147 [e]δάκτυλόν
daktylon
fingerN-AMS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
5602 [e]ὧδε
hōde
here,Adv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ἴδε
ide
seeV-AMA-2S
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
5495 [e]χεῖράς
cheiras
handsN-AFP
1473 [e]μου,
mou
of Me;PPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5342 [e]φέρε
phere
bringV-PMA-2S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5495 [e]χεῖρά
cheira
handN-AFS
4771 [e]σου
sou
of you,PPro-G2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
906 [e]βάλε
bale
put [it]V-AMA-2S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4125 [e]πλευράν
pleuran
sideN-AFS
1473 [e]μου,
mou
of Me;PPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1096 [e]γίνου
ginou
beV-PMM/P-2S
571 [e]ἄπιστος
apistos
unbelieving,Adj-NMS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
4103 [e]πιστός.
pistos
believing.Adj-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Greek NT: Nestle 1904
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου· καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου· καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου· καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου· καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός

John 20:27 Hebrew Bible
ואחר אמר אל תומא שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצדי ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין׃

John 20:27 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܬܐܘܡܐ ܐܝܬܐ ܨܒܥܟ ܠܗܪܟܐ ܘܚܙܝ ܐܝܕܝ ܘܐܝܬܐ ܐܝܕܟ ܘܐܘܫܛ ܒܓܒܝ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then He said to Thomas, "Reach here with your finger, and see My hands; and reach here your hand and put it into My side; and do not be unbelieving, but believing."

King James Bible
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.

Holman Christian Standard Bible
Then He said to Thomas, "Put your finger here and observe My hands. Reach out your hand and put it into My side. Don't be an unbeliever, but a believer."
Treasury of Scripture Knowledge

Reach hither thy finger.

John 20:25 The other disciples therefore said to him, We have seen the LORD. …

Psalm 78:38 But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed …

Psalm 103:13,14 Like as a father pities his children, so the LORD pities them that fear him…

Romans 5:20 Moreover the law entered, that the offense might abound. But where …

1 Timothy 1:14-16 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love …

1 John 1:1,2 That which was from the beginning, which we have heard, which we …

reach hither thy hand.

1 John 1:1 That which was from the beginning, which we have heard, which we …

and be.

Matthew 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, …

Mark 9:19 He answers him, and said, O faithless generation, how long shall …

Luke 9:41 And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how …

1 Timothy 1:14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love …

Links
John 20:27John 20:27 NIVJohn 20:27 NLTJohn 20:27 ESVJohn 20:27 NASBJohn 20:27 KJVJohn 20:27 Bible AppsJohn 20:27 Biblia ParalelaJohn 20:27 Chinese BibleJohn 20:27 French BibleJohn 20:27 German BibleBible Hub
John 20:26
Top of Page
Top of Page