John 21:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
1161 [e]δὲ
de
AndConj
243 [e]ἄλλοι
alloi
the otherAdj-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
3588 [e]τῷ
in theArt-DNS
4142 [e]πλοιαρίῳ
ploiariō
boatN-DNS
2064 [e]ἦλθον,
ēlthon
came,V-AIA-3P
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1510 [e]ἦσαν
ēsan
were theyV-IIA-3P
3112 [e]μακρὰν
makran
farAdj-AFS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1093 [e]γῆς
gēs
land,N-GFS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
5613 [e]ὡς
hōs
aboutAdv
575 [e]ἀπὸ
apo
awayPrep
4083 [e]πηχῶν
pēchōn
cubitsN-GMP
1250 [e]διακοσίων,
diakosiōn
two hundred,Adj-GMP
4951 [e]σύροντες
syrontes
draggingV-PPA-NMP
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
1350 [e]δίκτυον
diktyon
netN-ANS
3588 [e]τῶν
tōn
with theArt-GMP
2486 [e]ἰχθύων.
ichthyōn
fish.N-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:8 Greek NT: Nestle 1904
οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον― οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ’ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων― σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον· οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ’ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων· σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ’ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλ' ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων

John 21:8 Hebrew Bible
והתלמידים הנשארים באו בספינה כי לא הרחיקו מן היבשה כי אם כמאתים אמה וימשכו את המכמרת עם הדגים׃

John 21:8 Aramaic NT: Peshitta
ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܒܤܦܝܢܬܐ ܐܬܘ ܠܐ ܓܝܪ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܤܓܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܐܬܝܢ ܐܡܝܢ ܘܢܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܨܝܕܬܐ ܗܝ ܕܢܘܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But the other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about one hundred yards away, dragging the net full of fish.

King James Bible
And the other disciples came in a little ship; (for they were not far from land, but as it were two hundred cubits,) dragging the net with fishes.

Holman Christian Standard Bible
But since they were not far from land (about 100 yards away), the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish.
Treasury of Scripture Knowledge

cubits.

Deuteronomy 3:11 For only Og king of Bashan remained of the remnant of giants; behold …

Links
John 21:8John 21:8 NIVJohn 21:8 NLTJohn 21:8 ESVJohn 21:8 NASBJohn 21:8 KJVJohn 21:8 Bible AppsJohn 21:8 Biblia ParalelaJohn 21:8 Chinese BibleJohn 21:8 French BibleJohn 21:8 German BibleBible Hub
John 21:7
Top of Page
Top of Page