John 4:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3588 [e]
theArt-NFS
1135 [e]γυνὴ
gynē
womanN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
4542 [e]Σαμαρῖτις
Samaritis
Samaritan,N-NFS
4459 [e]Πῶς
Pōs
HowAdv
4771 [e]σὺ
sy
YouPPro-N2S
2453 [e]Ἰουδαῖος
Ioudaios
a JewAdj-NMS
1510 [e]ὢν
ōn
being,V-PPA-NMS
3844 [e]παρ’
par’
fromPrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
mePPro-G1S
4095 [e]πεῖν
pein
to drinkV-ANA
154 [e]αἰτεῖς
aiteis
do ask,V-PIA-2S
1135 [e]γυναικὸς
gynaikos
a womanN-GFS
4542 [e]Σαμαρίτιδος
Samaritidos
SamaritanN-GFS
1510 [e]οὔσης;
ousēs
being?V-PPA-GFS
3756 [e]οὐ
ou
NotAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
4798 [e]συνχρῶνται
synchrōntai
have associationV-PIM/P-3P
2453 [e]Ἰουδαῖοι
Ioudaioi
JewsAdj-NMP
4541 [e]Σαμαρίταις.
Samaritais
with Samaritans.N-DMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:9 Greek NT: Nestle 1904
λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ' ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις / Σαμαρῖτις Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ' ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος / Σαμαρίτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις / Σαμαρίταις

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος;― Οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις· Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις· πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ' ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις

John 4:9 Hebrew Bible
ותאמר אליו האשה השמרונית הן יהודי אתה ואיככה תשאל ממני לשתות ואנכי אשה שמרונית כי לא יתערבו היהודים עם השמרונים׃

John 4:9 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܐ ܠܗ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܫܡܪܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܘܡܢܝ ܫܐܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܬܬܐ ܫܡܪܝܬܐ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܚܫܚܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܥܡ ܫܡܪܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore the Samaritan woman said to Him, "How is it that You, being a Jew, ask me for a drink since I am a Samaritan woman?" (For Jews have no dealings with Samaritans.)

King James Bible
Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.

Holman Christian Standard Bible
How is it that You, a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan woman?" she asked Him. For Jews do not associate with Samaritans.
Treasury of Scripture Knowledge

askest.

John 4:27 And on this came his disciples, and marveled that he talked with …

John 8:48 Then answered the Jews, and said to him, Say we not well that you …

Luke 10:33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and …

Luke 17:16-19 And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he …

for.

2 Kings 17:24 And the king of Assyria brought men from Babylon, and from Cuthah, …

Ezra 4:1-24 Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children …

Nehemiah 4:1,2 But it came to pass, that when Sanballat heard that we built the …

Luke 9:52-56 And sent messengers before his face: and they went, and entered into …

Acts 1:8 But you shall receive power, after that the Holy Ghost is come on …

Acts 10:28 And he said to them, You know how that it is an unlawful thing for …

Links
John 4:9John 4:9 NIVJohn 4:9 NLTJohn 4:9 ESVJohn 4:9 NASBJohn 4:9 KJVJohn 4:9 Bible AppsJohn 4:9 Biblia ParalelaJohn 4:9 Chinese BibleJohn 4:9 French BibleJohn 4:9 German BibleBible Hub
John 4:8
Top of Page
Top of Page