Matthew 6:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1223 [e]Διὰ
Dia
Because ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3361 [e]μὴ
notAdv
3309 [e]μεριμνᾶτε
merimnate
be anxious aboutV-PMA-2P
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
5590 [e]ψυχῇ
psychē
lifeN-DFS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of you,PPro-G2P
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
5315 [e]φάγητε,
phagēte
you should eatV-ASA-2P
2228 [e]
ē
orConj
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
4095 [e]πίητε
piēte
you should drink;V-ASA-2P
3366 [e]μηδὲ
mēde
norConj
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
4983 [e]σώματι
sōmati
bodyN-DNS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of you,PPro-G2P
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
1746 [e]ἐνδύσησθε·
endysēsthe
you should put on.V-ASM-2P
3780 [e]οὐχὶ
ouchi
NotIntPrtcl
3588 [e]
theArt-NFS
5590 [e]ψυχὴ
psychē
lifeN-NFS
4119 [e]πλεῖόν
pleion
moreAdj-NNS-C
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]τῆς
tēs
than theArt-GFS
5160 [e]τροφῆς
trophēs
food,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4983 [e]σῶμα
sōma
bodyN-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
thanArt-GNS
1742 [e]ἐνδύματος;
endymatos
clothing?N-GNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Greek NT: Nestle 1904
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, ἢ τί πίητε μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι / ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε. Οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Matthew 6:25 Hebrew Bible
על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃

Matthew 6:25 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܠܢܦܫܟܘܢ ܡܢܐ ܬܐܟܠܘܢ ܘܡܢܐ ܬܫܬܘܢ ܘܠܐ ܠܦܓܪܟܘܢ ܡܢܐ ܬܠܒܫܘܢ ܠܐ ܗܐ ܢܦܫܐ ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܤܝܒܪܬܐ ܘܦܓܪܐ ܡܢ ܠܒܘܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For this reason I say to you, do not be worried about your life, as to what you will eat or what you will drink; nor for your body, as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?

King James Bible
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

Holman Christian Standard Bible
"This is why I tell you: Don't worry about your life, what you will eat or what you will drink; or about your body, what you will wear. Isn't life more than food and the body more than clothing?
Treasury of Scripture Knowledge

I say.

Matthew 5:22-28 But I say to you, That whoever is angry with his brother without …

Luke 12:4,5,8,9,22 And I say to you my friends, Be not afraid of them that kill the …

Take.

Matthew 6:31,34 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall …

Matthew 10:19 But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak…

Matthew 13:22 He also that received seed among the thorns is he that hears the …

Psalm 55:22 Cast your burden on the LORD, and he shall sustain you: he shall …

Mark 4:19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and …

Mark 13:11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought …

Luke 8:14 And that which fell among thorns are they, which, when they have …

Luke 10:40,41 But Martha was encumbered about much serving, and came to him, and said, Lord…

Luke 12:22,23,25,26,29 And he said to his disciples, Therefore I say to you, Take no thought …

1 Corinthians 7:32 But I would have you without carefulness. He that is unmarried cares …

Philippians 4:6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication …

2 Timothy 2:4 No man that wars entangles himself with the affairs of this life; …

Hebrews 13:5,6 Let your conversation be without covetousness; and be content with …

1 Peter 5:7 Casting all your care on him; for he cares for you.

Is not.

Luke 12:23 The life is more than meat, and the body is more than raiment.

Romans 8:32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, …

Links
Matthew 6:25Matthew 6:25 NIVMatthew 6:25 NLTMatthew 6:25 ESVMatthew 6:25 NASBMatthew 6:25 KJVMatthew 6:25 Bible AppsMatthew 6:25 Biblia ParalelaMatthew 6:25 Chinese BibleMatthew 6:25 French BibleMatthew 6:25 German BibleBible Hub
Matthew 6:24
Top of Page
Top of Page