Revelation 19:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
5315 [e]φάγητε
phagēte
you may eatV-ASA-2P
4561 [e]σάρκας
sarkas
[the] fleshN-AFP
935 [e]βασιλέων
basileōn
of kings,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4561 [e]σάρκας
sarkas
[the] fleshN-AFP
5506 [e]χιλιάρχων
chiliarchōn
of commanders,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4561 [e]σάρκας
sarkas
[the] fleshN-AFP
2478 [e]ἰσχυρῶν
ischyrōn
of mighty [men],Adj-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4561 [e]σάρκας
sarkas
[the] fleshN-AFP
2462 [e]ἵππων
hippōn
of horsesN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῶν
tōn
of thoseArt-GMP
2521 [e]καθημένων
kathēmenōn
sittingV-PPM/P-GMP
1909 [e]ἐπ’
ep’
onPrep
846 [e]αὐτῶν,
autōn
them,PPro-GM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4561 [e]σάρκας
sarkas
[the] fleshN-AFP
3956 [e]πάντων
pantōn
of all,Adj-GMP
1658 [e]ἐλευθέρων
eleutherōn
freeAdj-GMP
5037 [e]τε
te
bothConj
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1401 [e]δούλων
doulōn
slaves,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3398 [e]μικρῶν
mikrōn
smallAdj-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3173 [e]μεγάλων.
megalōn
great.Adj-GMP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:18 Greek NT: Nestle 1904
ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ’ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ' αὐτούς, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ' αὐτούς / αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν, καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ’ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ’ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἵνα φάγω σάρξ βασιλεύς καί σάρξ χιλίαρχος καί σάρξ ἰσχυρός καί σάρξ ἵππος καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός καί σάρξ πᾶς ἐλεύθερος τέ καί δοῦλος καί μικρός καί μέγας

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν, καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ’ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ' αὐτῶν καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων

Revelation 19:18 Hebrew Bible
ואכלתם בשר מלכים ובשר שרי אלפים ובשר גבורים ובשר סוסים ורכביהם ובשר כל בני חורים ועבדים הקטנים עם הגדולים׃

Revelation 19:18 Aramaic NT: Peshitta
ܕܬܐܟܠܘܢ ܒܤܪܐ ܕܡܠܟܐ ܘܒܤܪܐ ܕܪܫܝ ܐܠܦܐ ܘܒܤܪܐ ܕܥܫܝܢܐ ܘܒܤܪܐ ܕܪܟܫܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܤܪܐ ܕܚܐܪܐ ܘܕܥܒܕܐ ܘܕܙܥܘܪܐ ܘܕܪܘܪܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
so that you may eat the flesh of kings and the flesh of commanders and the flesh of mighty men and the flesh of horses and of those who sit on them and the flesh of all men, both free men and slaves, and small and great."

King James Bible
That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great.

Holman Christian Standard Bible
so that you may eat the flesh of kings, the flesh of commanders, the flesh of mighty men, the flesh of horses and of their riders, and the flesh of everyone, both free and slave, small and great."
Treasury of Scripture Knowledge

ye.

Deuteronomy 28:26 And your carcass shall be meat to all fowls of the air, and to the …

1 Samuel 17:44,46 And the Philistine said to David, Come to me, and I will give your …

Psalm 110:5,6 The Lord at your right hand shall strike through kings in the day …

Jeremiah 7:33 And the carcasses of this people shall be meat for the fowls of the …

Jeremiah 16:4 They shall die of grievous deaths; they shall not be lamented; neither …

Jeremiah 19:7 And I will make void the counsel of Judah and Jerusalem in this place; …

Jeremiah 34:20 I will even give them into the hand of their enemies, and into the …

Ezekiel 29:5 And I will leave you thrown into the wilderness, you and all the …

Ezekiel 39:18-20 You shall eat the flesh of the mighty, and drink the blood of the …

Matthew 24:28 For wherever the carcass is, there will the eagles be gathered together.

Luke 17:37 And they answered and said to him, Where, Lord? And he said to them, …

of all.

Revelation 6:15 And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, …

Revelation 13:16 And he causes all, both small and great, rich and poor, free and …

Links
Revelation 19:18Revelation 19:18 NIVRevelation 19:18 NLTRevelation 19:18 ESVRevelation 19:18 NASBRevelation 19:18 KJVRevelation 19:18 Bible AppsRevelation 19:18 Biblia ParalelaRevelation 19:18 Chinese BibleRevelation 19:18 French BibleRevelation 19:18 German BibleBible Hub
Revelation 19:17
Top of Page
Top of Page