Acts 28:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
483 [e]ἀντιλεγόντων
antilegontōn
ObjectingV-PPA-GMP
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων
Ioudaiōn
Jews,Adj-GMP
315 [e]ἠναγκάσθην
ēnankasthēn
I was compelledV-AIP-1S
1941 [e]ἐπικαλέσασθαι
epikalesasthai
to appeal toV-ANM
2541 [e]Καίσαρα,
Kaisara
Caesar,N-AMS
3756 [e]οὐχ
ouch
notAdv
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
1484 [e]ἔθνους
ethnous
nationN-GNS
1473 [e]μου
mou
of mePPro-G1S
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
2723 [e]κατηγορεῖν.
katēgorein
to lay against.V-PNA

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 28:19 Greek NT: Nestle 1904
ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων, ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορῆσαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορῆσαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων, ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορῆσαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορῆσαι

Acts 28:19 Hebrew Bible
והיהודים קמו בי ואאנס לקרא את הקיסר לדיני אך אין נפשי לשטון את עמי בדבר׃

Acts 28:19 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠܝ ܝܗܘܕܝܐ ܐܬܐܠܨܬ ܕܐܩܥܐ ܒܓܢ ܩܤܪ ܠܐ ܐܝܟ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܩܛܪܓ ܒܡܕܡ ܠܒܢܝ ܥܡܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But when the Jews objected, I was forced to appeal to Caesar, not that I had any accusation against my nation.

King James Bible
But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar; not that I had ought to accuse my nation of.

Holman Christian Standard Bible
Because the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar; it was not as though I had any accusation against my nation.
Treasury of Scripture Knowledge

I was.

Acts 25:10-12,21,25 Then said Paul, I stand at Caesar's judgment seat, where I ought …

Acts 26:32 Then said Agrippa to Festus, This man might have been set at liberty, …

not.

Romans 12:19-21 Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place to wrath: …

1 Peter 2:22,23 Who did no sin, neither was guile found in his mouth…

Links
Acts 28:19Acts 28:19 NIVActs 28:19 NLTActs 28:19 ESVActs 28:19 NASBActs 28:19 KJVActs 28:19 Bible AppsActs 28:19 Biblia ParalelaActs 28:19 Chinese BibleActs 28:19 French BibleActs 28:19 German BibleBible Hub
Acts 28:18
Top of Page
Top of Page