John 19:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]ἦν
ēn
It wasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3904 [e]Παρασκευὴ
Paraskeuē
the Day of PreparationN-NFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
3957 [e]πάσχα,
pascha
Passover;N-GNS
5610 [e]ὥρα
hōra
[the] hourN-NFS
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
5613 [e]ὡς
hōs
aboutAdv
1623 [e]ἕκτη·
hektē
the sixth.Adj-NFS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3004 [e]λέγει
legei
he saysV-PIA-3S
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
2453 [e]Ἰουδαίοις
Ioudaiois
Jews,Adj-DMP
3708 [e]Ἴδε
Ide
BeholdV-AMA-2S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
935 [e]Βασιλεὺς
Basileus
kingN-NMS
4771 [e]ὑμῶν.
hymōn
of you!PPro-G2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:14 Greek NT: Nestle 1904
ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ Βασιλεὺς ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ Πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, Ἴδε, ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις· Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, Ἴδε, ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν

John 19:14 Hebrew Bible
ואז היתה הכנת הפסח והשעה כשעה הששית ויאמר אל היהודים הנה מלככם והם צעקו טול טול צלב אתו׃

John 19:14 Aramaic NT: Peshitta
ܘܥܪܘܒܬܐ ܗܘܬ ܕܦܨܚܐ ܘܐܝܬ ܗܘܝ ܐܝܟ ܫܥܐ ܫܬ ܘܐܡܪ ܠܝܗܘܕܝܐ ܗܐ ܡܠܟܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now it was the day of preparation for the Passover; it was about the sixth hour. And he said to the Jews, "Behold, your King!"

King James Bible
And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold your King!

Holman Christian Standard Bible
It was the preparation day for the Passover, and it was about six in the morning. Then he told the Jews, "Here is your king!"
Treasury of Scripture Knowledge

the preparation.

John 19:31,32,42 The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies …

Matthew 27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief …

Mark 15:42 And now when the even was come, because it was the preparation, that …

Luke 23:54 And that day was the preparation, and the sabbath drew on.

the sixth. Instead of [hektos,] sixth, several MSS. and fathers have [tritos,] third, as in the parallel place.

Mark 15:25,33,34 And it was the third hour, and they crucified him…

Behold.

John 19:3,5,19-22 And said, Hail, King of the Jews! and they smote him with their hands…

Links
John 19:14John 19:14 NIVJohn 19:14 NLTJohn 19:14 ESVJohn 19:14 NASBJohn 19:14 KJVJohn 19:14 Bible AppsJohn 19:14 Biblia ParalelaJohn 19:14 Chinese BibleJohn 19:14 French BibleJohn 19:14 German BibleBible Hub
John 19:13
Top of Page
Top of Page