Mark 1:44
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3004 [e]λέγει
legei
He saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
3708 [e]Ὅρα
Hora
See [that]V-PMA-2S
3367 [e]μηδενὶ
mēdeni
nothingAdj-DMS
3367 [e]μηδὲν
mēden
to noneAdj-ANS
3004 [e]εἴπῃς,
eipēs
you speak.V-ASA-2S
235 [e]ἀλλὰ
alla
ButConj
5217 [e]ὕπαγε
hypage
go,V-PMA-2S
4572 [e]σεαυτὸν
seauton
yourselfPPro-AM2S
1166 [e]δεῖξον
deixon
showV-AMA-2S
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
2409 [e]ἱερεῖ
hierei
priest,N-DMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4374 [e]προσένεγκε
prosenenke
offerV-AMA-2S
4012 [e]περὶ
peri
forPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2512 [e]καθαρισμοῦ
katharismou
cleansingN-GMS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
3739 [e]
ha
whatRelPro-ANP
4367 [e]προσέταξεν
prosetaxen
commandedV-AIA-3S
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
Moses,N-NMS
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3142 [e]μαρτύριον
martyrion
a testimonyN-ANS
846 [e]αὐτοῖς.
autois
to them.PPro-DM3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Greek NT: Nestle 1904
καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς· ἀλλ’ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλ’ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξε Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ λέγει αὐτῷ· ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς· ἀλλ’ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς ἀλλ' ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς

Mark 1:44 Hebrew Bible
ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם׃

Mark 1:44 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܗ ܚܙܝ ܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡܪ ܐܢܬ ܐܠܐ ܙܠ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܟܗܢܐ ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܬܕܟܝܬܟ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕ ܡܘܫܐ ܠܤܗܕܘܬܗܘܢ ܀ 45 ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܩ ܫܪܝ ܗܘܐ ܡܟܪܙ ܤܓܝ ܘܐܛܒܗ ܠܡܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܟܚ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܠܐ ܠܒܪ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and He said to him, "See that you say nothing to anyone; but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, as a testimony to them."

King James Bible
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.

Holman Christian Standard Bible
telling him, "See that you say nothing to anyone; but go and show yourself to the priest, and offer what Moses prescribed for your cleansing, as a testimony to them."
Treasury of Scripture Knowledge

shew.

Leviticus 14:2-32 This shall be the law of the leper in the day of his cleansing: He …

Matthew 23:2,3 Saying The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat…

Luke 5:14 And he charged him to tell no man: but go, and show yourself to the …

Luke 17:14 And when he saw them, he said to them, Go show yourselves to the …

for a testimony.

Romans 15:4 For whatever things were written aforetime were written for our learning…

1 Corinthians 10:11 Now all these things happened to them for ensamples: and they are …

Links
Mark 1:44Mark 1:44 NIVMark 1:44 NLTMark 1:44 ESVMark 1:44 NASBMark 1:44 KJVMark 1:44 Bible AppsMark 1:44 Biblia ParalelaMark 1:44 Chinese BibleMark 1:44 French BibleMark 1:44 German BibleBible Hub
Mark 1:43
Top of Page
Top of Page