Matthew 3:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]οὗτος
houtos
ThisDPro-NMS
1063 [e]γάρ
gar
forConj
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
2046 [e]ῥηθεὶς
rhētheis
having been spoken ofV-APP-NMS
1223 [e]διὰ
dia
throughPrep
2268 [e]Ἠσαΐου
Ēsaiou
IsaiahN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
4396 [e]προφήτου
prophētou
prophet,N-GMS
3004 [e]λέγοντος
legontos
saying,V-PPA-GMS
5456 [e]Φωνὴ
Phōnē
[The] voiceN-NFS
994 [e]βοῶντος
boōntos
of one cryingV-PPA-GMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2048 [e]ἐρήμῳ
erēmō
wilderness,Adj-DFS
2090 [e]Ἑτοιμάσατε
Hetoimasate
PrepareV-AMA-2P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3598 [e]ὁδὸν
hodon
wayN-AFS
2962 [e]Κυρίου,
Kyriou
of [the] Lord;N-GMS
2117 [e]εὐθείας
eutheias
straightAdj-AFP
4160 [e]ποιεῖτε
poieite
makeV-PMA-2P
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
5147 [e]τρίβους
tribous
pathsN-AFP
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of Him.’”PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:3 Greek NT: Nestle 1904
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ

Matthew 3:3 Hebrew Bible
הלא זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃

Matthew 3:3 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘ ܓܝܪ ܗܘ ܕܐܡܝܪ ܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܩܠܐ ܕܩܪܐ ܒܚܘܪܒܐ ܛܝܒܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܫܘܘ ܠܫܒܝܠܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For this is the one referred to by Isaiah the prophet when he said, "THE VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS, 'MAKE READY THE WAY OF THE LORD, MAKE HIS PATHS STRAIGHT!'"

King James Bible
For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

Holman Christian Standard Bible
For he is the one spoken of through the prophet Isaiah, who said: A voice of one crying out in the wilderness: Prepare the way for the Lord; make His paths straight!
Treasury of Scripture Knowledge

by.

Isaiah 40:3 The voice of him that cries in the wilderness, Prepare you the way …

Mark 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare you the way of …

Luke 3:3-6 And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism …

John 1:23 He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight …

Prepare.

Isaiah 57:14,15 And shall say, Cast you up, cast you up, prepare the way, take up …

Malachi 3:1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before …

Luke 1:17,76 And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn …

Links
Matthew 3:3Matthew 3:3 NIVMatthew 3:3 NLTMatthew 3:3 ESVMatthew 3:3 NASBMatthew 3:3 KJVMatthew 3:3 Bible AppsMatthew 3:3 Biblia ParalelaMatthew 3:3 Chinese BibleMatthew 3:3 French BibleMatthew 3:3 German BibleBible Hub
Matthew 3:2
Top of Page
Top of Page