Galatians 2:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1097 [e]γνόντες
gnontes
having knownV-APA-NMP
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5485 [e]χάριν
charin
graceN-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
1325 [e]δοθεῖσάν
dotheisan
having been givenV-APP-AFS
1473 [e]μοι,
moi
to me,PPro-D1S
2385 [e]Ἰάκωβος
Iakōbos
JamesN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2786 [e]Κηφᾶς
Kēphas
CephasN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2491 [e]Ἰωάννης,
Iōannēs
John,N-NMS
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
1380 [e]δοκοῦντες
dokountes
esteemedV-PPA-NMP
4769 [e]στῦλοι
styloi
pillarsN-NMP
1510 [e]εἶναι,
einai
to be,V-PNA
1188 [e]δεξιὰς
dexias
[the] right handsAdj-AFP
1325 [e]ἔδωκαν
edōkan
gaveV-AIA-3P
1473 [e]ἐμοὶ
emoi
to mePPro-D1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
921 [e]Βαρνάβα
Barnaba
Barnabas,N-DMS
2842 [e]κοινωνίας,
koinōnias
of fellowship,N-GFS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
we [should go]PPro-N1P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1484 [e]ἔθνη,
ethnē
Gentiles;N-ANP
846 [e]αὐτοὶ
autoi
theyPPro-NM3P
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4061 [e]περιτομήν·
peritomēn
circumcision.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:9 Greek NT: Nestle 1904
καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάνης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβα κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάνης, οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάνης / Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στύλοι εἴναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς μὲν εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί γινώσκω ὁ χάρις ὁ δίδωμι ἐγώ Ἰάκωβος καί Κηφᾶς καί Ἰωάννης ὁ δοκέω στῦλος εἰμί δεξιός δίδωμι ἐγώ καί Βαρνάβας κοινωνία ἵνα ἡμᾶς εἰς ὁ ἔθνος αὐτός δέ εἰς ὁ περιτομή

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

Galatians 2:9 Hebrew Bible
וכאשר ידעו יעקב וכיפא ויוחנן הנחשבים לעמודים את החסד הנתן לי נתנו לי ולבר נבא את יד ימינם ונאות כי נלך אנחנו לגוים והמה למולים׃

Galatians 2:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܝܕܥܘ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܝ ܝܥܩܘܒ ܘܟܐܦܐ ܘܝܘܚܢܢ ܗܢܘܢ ܕܡܤܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡܘܕܐ ܝܡܝܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܝܗܒܘ ܠܝ ܘܠܒܪܢܒܐ ܕܚܢܢ ܒܥܡܡܐ ܘܗܢܘܢ ܒܓܙܘܪܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and recognizing the grace that had been given to me, James and Cephas and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, so that we might go to the Gentiles and they to the circumcised.

King James Bible
And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship; that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision.

Holman Christian Standard Bible
When James, Cephas, and John, recognized as pillars, acknowledged the grace that had been given to me, they gave the right hand of fellowship to me and Barnabas, agreeing that we should go to the Gentiles and they to the circumcised.
Treasury of Scripture Knowledge

James.

Acts 15:7,13,22-29 And when there had been much disputing, Peter rose up, and said to …

pillars.

Galatians 2:2,6,12-14 And I went up by revelation, and communicated to them that gospel …

Matthew 16:18 And I say also to you, That you are Peter, and on this rock I will …

Ephesians 2:20 And are built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus …

Revelation 3:12 Him that overcomes will I make a pillar in the temple of my God, …

Revelation 21:14-20 And the wall of the city had twelve foundations, and in them the …

the grace.

Romans 1:5 By whom we have received grace and apostleship, for obedience to …

Romans 12:3,5,6 For I say, through the grace given to me, to every man that is among …

Romans 15:15 Nevertheless, brothers, I have written the more boldly to you in …

1 Corinthians 15:10 But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed …

Ephesians 3:8 To me, who am less than the least of all saints, is this grace given…

Colossians 1:29 Whereunto I also labor, striving according to his working, which …

1 Peter 4:10,11 As every man has received the gift, even so minister the same one …

fellowship.

2 Corinthians 8:4 Praying us with much entreaty that we would receive the gift, and …

1 John 1:3 That which we have seen and heard declare we to you, that you also …

we should.

Acts 15:23-30 And they wrote letters by them after this manner…

Links
Galatians 2:9Galatians 2:9 NIVGalatians 2:9 NLTGalatians 2:9 ESVGalatians 2:9 NASBGalatians 2:9 KJVGalatians 2:9 Bible AppsGalatians 2:9 Biblia ParalelaGalatians 2:9 Chinese BibleGalatians 2:9 French BibleGalatians 2:9 German BibleBible Hub
Galatians 2:8
Top of Page
Top of Page