Mark 9:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3004 [e]ἔλεγεν
elegen
He was sayingV-IIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
281 [e]Ἀμὴν
Amēn
TrulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1510 [e]εἰσίν
eisin
there areV-PIA-3P
5100 [e]τινες
tines
someIPro-NMP
5602 [e]ὧδε ⇔
hōde
hereAdv
3588 [e]τῶν
tōn
of thoseArt-GMP
2476 [e]ἑστηκότων
hestēkotōn
standing,V-RPA-GMP
3748 [e]οἵτινες
hoitines
whoRelPro-NMP
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
1089 [e]γεύσωνται
geusōntai
shall tasteV-ASM-3P
2288 [e]θανάτου
thanatou
of death,N-GMS
2193 [e]ἕως
heōs
untilConj
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3708 [e]ἴδωσιν
idōsin
they seeV-ASA-3P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
932 [e]βασιλείαν
basileian
kingdomN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
2064 [e]ἐληλυθυῖαν
elēlythuian
having comeV-RPA-AFS
1722 [e]ἐν
en
withPrep
1411 [e]δυνάμει.
dynamei
power.N-DFSGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:1 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει

Mark 9:1 Hebrew Bible
ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם כי יש מן העמדים פה אשר לא יטעמו מות עד כי יראו מלכות האלהים באה בגבורה׃

Mark 9:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܩܝܡܝܢ ܬܢܢ ܕܠܐ ܢܛܥܡܘܢ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܚܙܘܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܬ ܒܚܝܠܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And Jesus was saying to them, "Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power."

King James Bible
And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.

Holman Christian Standard Bible
Then He said to them, "I assure you: There are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God come in power."
Treasury of Scripture Knowledge

That.

Matthew 16:28 Truly I say to you, There be some standing here, which shall not …

Luke 9:27 But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall …

taste.

Luke 2:26 And it was revealed to him by the Holy Ghost, that he should not …

John 8:51,52 Truly, truly, I say to you, If a man keep my saying, he shall never see death…

Hebrews 2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for …

the kingdom.

Matthew 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then …

Matthew 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels …

Luke 22:18,30 For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine, until …

John 21:23 Then went this saying abroad among the brothers, that that disciple …

Acts 1:6,7 When they therefore were come together, they asked of him, saying, …

Links
Mark 9:1Mark 9:1 NIVMark 9:1 NLTMark 9:1 ESVMark 9:1 NASBMark 9:1 KJVMark 9:1 Bible AppsMark 9:1 Biblia ParalelaMark 9:1 Chinese BibleMark 9:1 French BibleMark 9:1 German BibleBible Hub
Mark 8:38
Top of Page
Top of Page