Matthew 1:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τοῦ
Tou
- Art-GMS
1161 [e]δὲ
de
NowConj
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
of JesusN-GMS
5547 [e]Χριστοῦ
Christou
ChristN-GMS
3588 [e]
theArt-NFS
1078 [e]γένεσις
genesis
birthN-NFS
3779 [e]οὕτως
houtōs
thusAdv
1510 [e]ἦν.
ēn
came about:V-IIA-3S
3423 [e]μνηστευθείσης
mnēsteutheisēs
Having been pledgedV-APP-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
3384 [e]μητρὸς
mētros
motherN-GFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
3137 [e]Μαρίας
Marias
MaryN-GFS
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2501 [e]Ἰωσήφ,
Iōsēph
to Joseph,N-DMS
4250 [e]πρὶν
prin
beforeAdv
2228 [e]
ē
ratherConj
4905 [e]συνελθεῖν
synelthein
coming togetherV-ANA
846 [e]αὐτοὺς
autous
of them,PPro-AM3P
2147 [e]εὑρέθη
heurethē
she was foundV-AIP-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1064 [e]γαστρὶ
gastri
wombN-DFS
2192 [e]ἔχουσα
echousa
having [a child]V-PPA-NFS
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
4151 [e]πνεύματος
pneumatos
[the] SpiritN-GNS
40 [e]ἁγίου.
hagiou
Holy.Adj-GNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:18 Greek NT: Nestle 1904
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἠν· μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου

Matthew 1:18 Hebrew Bible
והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש׃

Matthew 1:18 Aramaic NT: Peshitta
ܝܠܕܗ ܕܝܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܟܢܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܟܝܪܐ ܗܘܬ ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܠܝܘܤܦ ܥܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܐܫܬܟܚܬ ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the birth of Jesus Christ was as follows: when His mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by the Holy Spirit.

King James Bible
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

Holman Christian Standard Bible
The birth of Jesus Christ came about this way: After His mother Mary had been engaged to Joseph, it was discovered before they came together that she was pregnant by the Holy Spirit.
Treasury of Scripture Knowledge

the birth.

Luke 1:27-38 To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house …

of the.

Genesis 3:15 And I will put enmity between you and the woman, and between your …

Job 14:4 Who can bring a clean thing out of an unclean? not one.

Job 15:14 What is man, that he should be clean? and he which is born of a woman, …

Luke 1:25,35 Thus has the Lord dealt with me in the days wherein he looked on …

Galatians 4:4,5 But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, …

Hebrews 7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, …

Hebrews 10:5 Why when he comes into the world, he said, Sacrifice and offering …

Links
Matthew 1:18Matthew 1:18 NIVMatthew 1:18 NLTMatthew 1:18 ESVMatthew 1:18 NASBMatthew 1:18 KJVMatthew 1:18 Bible AppsMatthew 1:18 Biblia ParalelaMatthew 1:18 Chinese BibleMatthew 1:18 French BibleMatthew 1:18 German BibleBible Hub
Matthew 1:17
Top of Page
Top of Page