Matthew 26:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5346 [e]Ἔφη
ephē
SaidV-IIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
281 [e]Ἀμὴν
Amēn
TrulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]σοι
soi
to youPPro-D2S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1722 [e]ἐν
en
duringPrep
3778 [e]ταύτῃ
tautē
thisDPro-DFS
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
3571 [e]νυκτὶ
nykti
night,N-DFS
4250 [e]πρὶν
prin
before [the]Adv
220 [e]ἀλέκτορα
alektora
roosterN-AMS
5455 [e]φωνῆσαι
phōnēsai
crowing,V-ANA
5151 [e]τρὶς
tris
three timesAdv
533 [e]ἀπαρνήσῃ
aparnēsē
you will denyV-FIM-2S
1473 [e]με.
me
Me.PPro-A1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:34 Greek NT: Nestle 1904
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με

Matthew 26:34 Hebrew Bible
ויאמר אליו ישוע אמן אמר אני לך כי בלילה הזה בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים׃

Matthew 26:34 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܩܕܡ ܕܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܬܟܦܘܪ ܒܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus said to him, "Truly I say to you that this very night, before a rooster crows, you will deny Me three times."

King James Bible
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

Holman Christian Standard Bible
"I assure you," Jesus said to him, "tonight, before the rooster crows, you will deny Me three times!""
Treasury of Scripture Knowledge

That.

Mark 14:30,31 And Jesus said to him, Truly I say to you, That this day, even in …

Luke 22:34 And he said, I tell you, Peter, the cock shall not crow this day, …

John 13:38 Jesus answered him, Will you lay down your life for my sake? Truly, …

Links
Matthew 26:34Matthew 26:34 NIVMatthew 26:34 NLTMatthew 26:34 ESVMatthew 26:34 NASBMatthew 26:34 KJVMatthew 26:34 Bible AppsMatthew 26:34 Biblia ParalelaMatthew 26:34 Chinese BibleMatthew 26:34 French BibleMatthew 26:34 German BibleBible Hub
Matthew 26:33
Top of Page
Top of Page