Acts 18:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
2147 [e]εὑρών
heurōn
having foundV-APA-NMS
5100 [e]τινα
tina
a certainIPro-AMS
2453 [e]Ἰουδαῖον
Ioudaion
JewAdj-AMS
3686 [e]ὀνόματι
onomati
namedN-DNS
207 [e]Ἀκύλαν,
Akylan
Aquila,N-AMS
4193 [e]Ποντικὸν
Pontikon
of PontusAdj-AMS
3588 [e]τῷ
- Art-DNS
1085 [e]γένει,
genei
a native,N-DNS
4373 [e]προσφάτως
prosphatōs
recentlyAdv
2064 [e]ἐληλυθότα
elēlythota
having comeV-RPA-AMS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2482 [e]Ἰταλίας
Italias
Italy,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4252 [e]Πρίσκιλλαν
Priskillan
PriscillaN-AFS
1135 [e]γυναῖκα
gynaika
wifeN-AFS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of him,PPro-GM3S
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
1299 [e]διατεταχέναι
diatetachenai
having commandedV-RNA
2804 [e]Κλαύδιον
Klaudion
ClaudiusN-AMS
5563 [e]χωρίζεσθαι
chōrizesthai
to departV-PNM/P
3956 [e]πάντας
pantas
allAdj-AMP
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
2453 [e]Ἰουδαίους
Ioudaious
JewsAdj-AMP
575 [e]ἀπὸ
apo
out ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
4516 [e]Ῥώμης,
Rhōmēs
Rome,N-GFS
4334 [e]προσῆλθεν
prosēlthen
he cameV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῖς,
autois
to them,PPro-DM3P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς,

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς,

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς,

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ τεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἐκ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς·

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ρώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς,

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ τεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς,

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἐκ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς·

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν Ποντικὸν τῷ γένει προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἐκ τῆς Ῥώμης προσῆλθεν αὐτοῖς

Acts 18:2 Hebrew Bible
וימצא יהודי נולד בפונטוס ומשו עקילס אשר בא מקרוב מן איטליא הוא ואשתו פריסקלה מפני אשר צוה קלודיוס את כל היהודים לסור מעיר רומי׃

Acts 18:2 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܫܟܚ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܝܗܘܕܝܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܩܠܘܤ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܦܢܛܘܤ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܝܛܠܝܐ ܗܘ ܘܦܪܝܤܩܠܐ ܐܢܬܬܗ ܡܛܠ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܩܠܘܕܝܘܤ ܩܤܪ ܕܢܦܩܘܢ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܘܐܬܩܪܒ ܠܘܬܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, having recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. He came to them,

King James Bible
And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla; (because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome:) and came unto them.

Holman Christian Standard Bible
where he found a Jewish man named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Paul came to them,
Treasury of Scripture Knowledge

Aquila.

Acts 18:26 And he began to speak boldly in the synagogue: whom when Aquila and …

Romans 16:3,4 Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus…

1 Corinthians 16:19 The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you …

2 Timothy 4:19 Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus.

Pontus.

Acts 2:9 Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, …

1 Peter 1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout …

Claudius.

Acts 11:28 And there stood up one of them named Agabus, and signified by the …

Links
Acts 18:2Acts 18:2 NIVActs 18:2 NLTActs 18:2 ESVActs 18:2 NASBActs 18:2 KJVActs 18:2 Bible AppsActs 18:2 Biblia ParalelaActs 18:2 Chinese BibleActs 18:2 French BibleActs 18:2 German BibleBible Hub
Acts 18:1
Top of Page
Top of Page