John 5:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]Οὐ
Ou
NotAdv
1410 [e]δύναμαι
dynamai
am ableV-PIM/P-1S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
4160 [e]ποιεῖν
poiein
to doV-PNA
575 [e]ἀπ’
ap’
ofPrep
1683 [e]ἐμαυτοῦ
emautou
MyselfPPro-GM1S
3762 [e]οὐδέν·
ouden
nothing;Adj-ANS
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
191 [e]ἀκούω
akouō
I hear,V-PIA-1S
2919 [e]κρίνω,
krinō
I judge;V-PIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
theArt-NFS
2920 [e]κρίσις
krisis
judgmentN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
1699 [e]ἐμὴ
emē
of MePPro-NF1S
1342 [e]δικαία
dikaia
justAdj-NFS
1510 [e]ἐστίν,
estin
is,V-PIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2212 [e]ζητῶ
zētō
I seekV-PIA-1S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2307 [e]θέλημα
thelēma
willN-ANS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
1699 [e]ἐμὸν
emon
of Me,PPro-AN1S
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2307 [e]θέλημα
thelēma
willN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
of the [One]Art-GMS
3992 [e]πέμψαντός
pempsantos
having sentV-APA-GMS
1473 [e]με.
me
Me.PPro-A1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 Greek NT: Nestle 1904
Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω, κρίνω· καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν· ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν· ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω, κρίνω· καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν· ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός

John 5:30 Hebrew Bible
לא אוכל לעשות דבר מנפשי כאשר אשמע כן אשפט ומשפטי משפט צדק כי לא אבקש רצוני כי אם רצון האב אשר שלחני׃

John 5:30 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܡܕܡ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܠܡܥܒܕ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܘܕܝܢܝ ܟܐܝܢ ܗܘ ܠܐ ܓܝܪ ܒܥܐ ܐܢܐ ܨܒܝܢܝ ܐܠܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I can do nothing on My own initiative. As I hear, I judge; and My judgment is just, because I do not seek My own will, but the will of Him who sent Me.

King James Bible
I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

Holman Christian Standard Bible
"I can do nothing on My own. I judge only as I hear, and My judgment is righteous, because I do not seek My own will, but the will of Him who sent Me.
Treasury of Scripture Knowledge

can.

John 5:19 Then answered Jesus and said to them, Truly, truly, I say to you, …

John 8:28,42 Then said Jesus to them, When you have lifted up the Son of man, …

John 14:10 Believe you not that I am in the Father, and the Father in me? the …

I judge.

John 8:15,16 You judge after the flesh; I judge no man…

Genesis 18:25 That be far from you to do after this manner, to slay the righteous …

Psalm 96:13 Before the LORD: for he comes, for he comes to judge the earth: he …

Isaiah 11:3,4 And shall make him of quick understanding in the fear of the LORD: …

Romans 2:2,5 But we are sure that the judgment of God is according to truth against …

because.

John 4:34 Jesus said to them, My meat is to do the will of him that sent me, …

John 6:38 For I came down from heaven, not to do my own will, but the will …

John 8:50 And I seek not my own glory: there is one that seeks and judges.

John 17:4 I have glorified you on the earth: I have finished the work which …

John 18:11 Then said Jesus to Peter, Put up your sword into the sheath: the …

Psalm 40:7,8 Then said I, See, I come: in the volume of the book it is written of me…

Matthew 26:39 And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, …

Romans 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches …

Hosea 10:7-10 As for Samaria, her king is cut off as the foam on the water…

Links
John 5:30John 5:30 NIVJohn 5:30 NLTJohn 5:30 ESVJohn 5:30 NASBJohn 5:30 KJVJohn 5:30 Bible AppsJohn 5:30 Biblia ParalelaJohn 5:30 Chinese BibleJohn 5:30 French BibleJohn 5:30 German BibleBible Hub
John 5:29
Top of Page
Top of Page