Matthew 24:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
5119 [e]τότε
tote
thenAdv
5316 [e]φανήσεται
phanēsetai
will appearV-FIP-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4592 [e]σημεῖον
sēmeion
signN-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
5207 [e]Υἱοῦ
Huiou
SonN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
of ManN-GMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]‹τῷ›
- Art-DMS
3772 [e]οὐρανῷ,
ouranō
heaven,N-DMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5119 [e]τότε
tote
thenAdv
2875 [e]κόψονται
kopsontai
will mournV-FIM-3P
3956 [e]πᾶσαι
pasai
allAdj-NFP
3588 [e]αἱ
hai
theArt-NFP
5443 [e]φυλαὶ
phylai
tribesN-NFP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1093 [e]γῆς
gēs
earth,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ὄψονται
opsontai
they will seeV-FIM-3P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5207 [e]Υἱὸν
Huion
SonN-AMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
of ManN-GMS
2064 [e]ἐρχόμενον
erchomenon
comingV-PPM/P-AMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GFP
3507 [e]νεφελῶν
nephelōn
cloudsN-GFP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ
ouranou
of heavenN-GMS
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
1411 [e]δυνάμεως
dynameōs
powerN-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1391 [e]δόξης
doxēs
gloryN-GFS
4183 [e]πολλῆς·
pollēs
great.Adj-GFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:30 Greek NT: Nestle 1904
καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·

Matthew 24:30 Hebrew Bible
אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃

Matthew 24:30 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܚܙܐ ܢܝܫܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܫܡܝܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܪܩܕܢ ܟܠܗܝܢ ܫܪܒܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܢܚܙܘܢ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܐܬܐ ܥܠ ܥܢܢܝ ܫܡܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܘܫܘܒܚܐ ܤܓܝܐܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the SON OF MAN COMING ON THE CLOUDS OF THE SKY with power and great glory.

King James Bible
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

Holman Christian Standard Bible
"Then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the peoples of the earth will mourn; and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory.
Treasury of Scripture Knowledge

the sign.

Matthew 24:3 And as he sat on the mount of Olives, the disciples came to him privately, …

Daniel 7:13 I saw in the night visions, and, behold, one like the Son of man …

Mark 13:4 Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when …

Revelation 1:7 Behold, he comes with clouds; and every eye shall see him, and they …

and then shall all.

Zechariah 12:10 And I will pour on the house of David, and on the inhabitants of …

Revelation 1:7 Behold, he comes with clouds; and every eye shall see him, and they …

see.

Matthew 16:27,28 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his …

Matthew 26:64 Jesus said to him, You have said: nevertheless I say to you, Hereafter …

Mark 13:26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with …

Mark 14:62-64 And Jesus said, I am: and you shall see the Son of man sitting on …

Luke 21:27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power …

Luke 22:69 Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.

Acts 1:11 Which also said, You men of Galilee, why stand you gazing up into …

2 Thessalonians 1:7 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall …

Links
Matthew 24:30Matthew 24:30 NIVMatthew 24:30 NLTMatthew 24:30 ESVMatthew 24:30 NASBMatthew 24:30 KJVMatthew 24:30 Bible AppsMatthew 24:30 Biblia ParalelaMatthew 24:30 Chinese BibleMatthew 24:30 French BibleMatthew 24:30 German BibleBible Hub
Matthew 24:29
Top of Page
Top of Page