Leviticus 6
Interlinear Bible
Sins Requiring a Guilt Offering
1696 [e]   1
way·ḏab·bêr   1
וַיְדַבֵּ֥ר   1
And spoke   1
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   1
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵּאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
5315 [e]   2
ne·p̄eš   2
נֶ֚פֶשׁ   2
a person   2
N‑fs   2
3588 [e]

כִּ֣י
if
Conj
  
 

 
 
 2398 [e]
ṯe·ḥĕ·ṭā,
תֶחֱטָ֔א
sins
V‑Qal‑Imperf‑3fs
4603 [e]
ū·mā·‘ă·lāh
וּמָעֲלָ֥ה
and commits
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
4604 [e]
ma·‘al
מַ֖עַל
a trespass
N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
בַּיהוָ֑ה
against Yahweh
Prep‑b | N‑proper‑ms
3584 [e]
wə·ḵi·ḥêš
וְכִחֵ֨שׁ
and by lying
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
5997 [e]
ba·‘ă·mî·ṯōw
בַּעֲמִית֜וֹ
to his neighbor
Prep‑b | N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 6487 [e]
bə·p̄iq·qā·ḏō·wn,
בְּפִקָּד֗וֹן
about what was delivered to him for safekeeping
Prep‑b | N‑ms
176 [e]
’ōw-
אֽוֹ־
or
Conj
8667 [e]
ḇiṯ·śū·meṯ
בִתְשׂ֤וּמֶת
about
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 3027 [e]
yāḏ
יָד֙
a pledge
N‑fs
176 [e]
’ōw
א֣וֹ
or
Conj
  
 

 
 
 1498 [e]
ḇə·ḡā·zêl,
בְגָזֵ֔ל
about a robbery
Prep‑b | N‑ms
176 [e]
’ōw
א֖וֹ
or if
Conj
6231 [e]
‘ā·šaq
עָשַׁ֥ק
he has extorted
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5997 [e]
‘ă·mî·ṯōw.
עֲמִיתֽוֹ׃
from his neighbor
N‑msc | 3ms
176 [e]   3
’ōw-   3
אֽוֹ־   3
or if   3
Conj   3
4672 [e]
mā·ṣā
מָצָ֧א
he has found
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 9 [e]
’ă·ḇê·ḏāh
אֲבֵדָ֛ה
a lost thing
N‑fs
3584 [e]
wə·ḵi·ḥeš
וְכִ֥חֶשׁ
and lies
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
 
bāh
בָּ֖הּ
concerning it
Prep | 3fs
7650 [e]
wə·niš·ba‘
וְנִשְׁבַּ֣ע
and swears
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
in regard
Prep
  
 

 
 
 8267 [e]
šā·qer;
שָׁ֑קֶר
falsely
N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
259 [e]
’a·ḥaṯ,
אַחַ֗ת
one
Number‑fs
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּ֛ל
of any [thing]
Prep‑m | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
6213 [e]
ya·‘ă·śeh
יַעֲשֶׂ֥ה
may do
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֖ם
a man
Art | N‑ms
2398 [e]
la·ḥă·ṭō
לַחֲטֹ֥א
he sins
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 2007 [e]
ḇā·hên·nāh.
בָהֵֽנָּה׃
in them
Prep‑b | Pro‑3fp
  
 

 
 
 1961 [e]   4
wə·hā·yāh   4
וְהָיָה֮   4
then it shall be   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   4
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
2398 [e]
ye·ḥĕ·ṭā
יֶחֱטָ֣א
he has sinned
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 816 [e]
wə·’ā·šêm
וְאָשֵׁם֒
and is guilty
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
7725 [e]
wə·hê·šîḇ
וְהֵשִׁ֨יב
that he shall restore
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1497 [e]
hag·gə·zê·lāh
הַגְּזֵלָ֜ה
took
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
what
Pro‑r
  
 

 
 
 1497 [e]
gā·zāl,
גָּזָ֗ל
he has stolen
V‑Qal‑Perf‑3ms
176 [e]
’ōw
א֤וֹ
or
Conj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6233 [e]
hā·‘ō·šeq
הָעֹ֙שֶׁק֙
the thing
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 6231 [e]
‘ā·šāq,
עָשָׁ֔ק
he has extorted
V‑Qal‑Perf‑3ms
176 [e]
’ōw
א֚וֹ
or
Conj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6487 [e]
hap·piq·qā·ḏō·wn,
הַפִּקָּד֔וֹן
 - 
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
what
Pro‑r
6487 [e]
hā·p̄ə·qaḏ
הָפְקַ֖ד
for safekeeping
V‑Hofal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 853 [e]
’it·tōw;
אִתּ֑וֹ
was delivered to him
DirObjM | 3ms
176 [e]
’ōw
א֥וֹ
or
Conj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
9 [e]
hā·’ă·ḇê·ḏāh
הָאֲבֵדָ֖ה
the lost thing
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 4672 [e]
mā·ṣā.
מָצָֽא׃
he found
V‑Qal‑Perf‑3ms
176 [e]   5
’ōw   5
א֠וֹ   5
or   5
Conj   5
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּ֞ל
all
Prep‑m | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that about which
Pro‑r
7650 [e]
yiš·šā·ḇa‘
יִשָּׁבַ֣ע
he has sworn
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֮
he has sworn
Prep | 3ms
  
 

 
 
 8267 [e]
laš·še·qer
לַשֶּׁקֶר֒
falsely
Prep‑l, Art | N‑ms
7999 [e]
wə·šil·lam
וְשִׁלַּ֤ם
and He shall restore
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹתוֹ֙
 - 
DirObjM | 3ms
  
 

 
 
 7218 [e]
bə·rō·šōw,
בְּרֹאשׁ֔וֹ
its full value
Prep‑b | N‑msc | 3ms
2549 [e]
wa·ḥă·mi·ši·ṯāw
וַחֲמִשִׁתָ֖יו
and a fifth
Conj‑w | Number‑ofpc | 3ms
3254 [e]
yō·sêp̄
יֹסֵ֣ף
add
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑3ms
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw;
עָלָ֑יו
[more] to it
Prep | 3ms
834 [e]
la·’ă·šer
לַאֲשֶׁ֨ר
to whomever
Prep‑l | Pro‑r
1931 [e]

ה֥וּא
it
Pro‑3ms
 
lōw
ל֛וֹ
belongs
Prep | 3ms
5414 [e]
yit·tə·nen·nū
יִתְּנֶ֖נּוּ
[and] give it
V‑Qal‑Imperf‑3ms | 3mse
3117 [e]
bə·yō·wm
בְּי֥וֹם
on the day
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 819 [e]
’aš·mā·ṯōw.
אַשְׁמָתֽוֹ׃
of his trespass offering
N‑fsc | 3ms
853 [e]   6
wə·’eṯ-   6
וְאֶת־   6
And   6
Conj‑w | DirObjM   6
817 [e]
’ă·šā·mōw
אֲשָׁמ֥וֹ
his trespass offering
N‑msc | 3ms
935 [e]
yā·ḇî
יָבִ֖יא
he shall bring
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh;
לַיהוָ֑ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
352 [e]
’a·yil
אַ֣יִל
a ram
N‑ms
  
 

 
 
 8549 [e]
tā·mîm
תָּמִ֧ים
without blemish
Adj‑ms
4480 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 6629 [e]
haṣ·ṣōn
הַצֹּ֛אן
the flock
Art | N‑cs
  
 

 
 
 6187 [e]
bə·‘er·kə·ḵā
בְּעֶרְכְּךָ֥
with your valuation
Prep‑b | N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 817 [e]
lə·’ā·šām
לְאָשָׁ֖ם
as a trespass offering
Prep‑l | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên.
הַכֹּהֵֽן׃
the priest
Art | N‑ms
3722 [e]   7
wə·ḵip·per   7
וְכִפֶּ֨ר   7
so shall make atonement   7
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms   7
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֧יו
for him
Prep | 3ms
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֛ן
the priest
Art | N‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
5545 [e]
wə·nis·laḥ
וְנִסְלַ֣ח
and it shall be forgiven
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3ms
 
lōw;
ל֑וֹ
to him
Prep | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
259 [e]
’a·ḥaṯ
אַחַ֛ת
one
Number‑fs
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּ֥ל
of any [thing]
Prep‑m | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶֽׁר־
that
Pro‑r
6213 [e]
ya·‘ă·śeh
יַעֲשֶׂ֖ה
he may have done
V‑Qal‑Imperf‑3ms
819 [e]
lə·’aš·māh
לְאַשְׁמָ֥ה
in which he trespasses
Prep‑l | N‑fs
  
 
.
 
 
  
ḇāh.
בָֽהּ׃
 - 
Prep | 3fs
 

פ
 - 
Punc
The Burnt Offering
1696 [e]   8
way·ḏab·bêr   8
וַיְדַבֵּ֥ר   8
and spoke   8
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   8
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵּאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6680 [e]   9
ṣaw   9
צַ֤ו   9
Command   9
V‑Piel‑Imp‑ms   9
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
Aaron
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nāw
בָּנָ֣יו
his sons
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2063 [e]
zōṯ
זֹ֥את
this
Pro‑fs
8451 [e]
tō·w·raṯ
תּוֹרַ֖ת
the law
N‑fsc
  
 

 
 
 5930 [e]
hā·‘ō·lāh;
הָעֹלָ֑ה
of the burnt offering
Art | N‑fs
1931 [e]

הִ֣וא
is
Pro‑3fs
  
 

 
 
 5930 [e]
hā·‘ō·lāh
הָעֹלָ֡ה
the burnt offering [shall be]
Art | N‑fs
5921 [e]
‘al
עַל֩
on
Prep
4169 [e]
mō·wq·ḏāh
מוֹקְדָ֨ה
the hearth
N‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַמִּזְבֵּ֤חַ
the altar
Art | N‑ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 3915 [e]
hal·lay·lāh
הַלַּ֙יְלָה֙
night
Art | N‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 

 
 
 1242 [e]
hab·bō·qer,
הַבֹּ֔קֶר
morning
Art | N‑ms
784 [e]
wə·’êš
וְאֵ֥שׁ
and the fire
Conj‑w | N‑csc
4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַמִּזְבֵּ֖חַ
of the altar
Art | N‑ms
3344 [e]
tū·qaḏ
תּ֥וּקַד
shall be kept burning
V‑Hofal‑Imperf‑3fs
  
 
.
 
 
  
bōw.
בּֽוֹ׃
on it
Prep | 3ms
3847 [e]   10
wə·lā·ḇaš   10
וְלָבַ֨שׁ   10
And shall put on   10
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   10
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֜ן
the priest
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4055 [e]
mid·dōw
מִדּ֣וֹ
his garment
N‑msc | 3ms
906 [e]
ḇaḏ,
בַ֗ד
linen
N‑ms
4370 [e]
ū·miḵ·nə·sê-
וּמִֽכְנְסֵי־
and his trousers
Conj‑w | N‑mdc
906 [e]
ḇaḏ
בַד֮
linen
N‑ms
3847 [e]
yil·baš
יִלְבַּ֣שׁ
he shall put
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂרוֹ֒
his body
N‑msc | 3ms
7311 [e]
wə·hê·rîm
וְהֵרִ֣ים
and take up
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1880 [e]
had·de·šen,
הַדֶּ֗שֶׁן
the ashes
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
which
Pro‑r
398 [e]
tō·ḵal
תֹּאכַ֥ל
has consumed
V‑Qal‑Imperf‑3fs
784 [e]
hā·’êš
הָאֵ֛שׁ
the fire
Art | N‑cs
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
of
Prep
5930 [e]
hā·‘ō·lāh
הָעֹלָ֖ה
the burnt offering
Art | N‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ;
הַמִּזְבֵּ֑חַ
the altar
Art | N‑ms
7760 [e]
wə·śā·mōw
וְשָׂמ֕וֹ
and he shall put them
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms | 3ms
681 [e]
’ê·ṣel
אֵ֖צֶל
beside
Prep
  
 
.
 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ.
הַמִּזְבֵּֽחַ׃
the altar
Art | N‑ms
6584 [e]   11
ū·p̄ā·šaṭ   11
וּפָשַׁט֙   11
And he shall take off   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   11
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw,
בְּגָדָ֔יו
his garments
N‑mpc | 3ms
3847 [e]
wə·lā·ḇaš
וְלָבַ֖שׁ
and put on
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
899 [e]
bə·ḡā·ḏîm
בְּגָדִ֣ים
garments
N‑mp
  
 

 
 
 312 [e]
’ă·ḥê·rîm;
אֲחֵרִ֑ים
other
Adj‑mp
3318 [e]
wə·hō·w·ṣî
וְהוֹצִ֤יא
and carry
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1880 [e]
had·de·šen
הַדֶּ֙שֶׁן֙
the ashes
Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
 - 
Prep
2351 [e]
mi·ḥūṣ
מִח֣וּץ
outside
Prep‑m | N‑ms
  
 

 
 
 4264 [e]
lam·ma·ḥă·neh,
לַֽמַּחֲנֶ֔ה
the camp
Prep‑l, Art | N‑cs
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
4725 [e]
mā·qō·wm
מָק֖וֹם
a place
N‑ms
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr.
טָהֽוֹר׃
clean
Adj‑ms
784 [e]   12
wə·hā·’êš   12
וְהָאֵ֨שׁ   12
And the fire   12
Conj‑w, Art | N‑cs   12
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַמִּזְבֵּ֤חַ
the altar
Art | N‑ms
3344 [e]
tū·qaḏ-
תּֽוּקַד־
shall be kept burning
V‑Hofal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
  
bōw
בּוֹ֙
on it
Prep | 3ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 3518 [e]
ṯiḵ·beh,
תִכְבֶּ֔ה
it shall be put out
V‑Qal‑Imperf‑3fs
1197 [e]
ū·ḇi·‘êr
וּבִעֵ֨ר
and shall burn
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
5921 [e]
‘ā·le·hā
עָלֶ֧יהָ
on it
Prep | 3fs
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֛ן
the priest
Art | N‑ms
6086 [e]
‘ê·ṣîm
עֵצִ֖ים
wood
N‑mp
1242 [e]
bab·bō·qer
בַּבֹּ֣קֶר
on it every
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 1242 [e]
bab·bō·qer;
בַּבֹּ֑קֶר
every morning
Prep‑b, Art | N‑ms
6186 [e]
wə·‘ā·raḵ
וְעָרַ֤ךְ
and lay in order
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5921 [e]
‘ā·le·hā
עָלֶ֙יהָ֙
on it
Prep | 3fs
  
 

 
 
 5930 [e]
hā·‘ō·lāh,
הָֽעֹלָ֔ה
the burnt offering
Art | N‑fs
6999 [e]
wə·hiq·ṭîr
וְהִקְטִ֥יר
and he shall burn
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
5921 [e]
‘ā·le·hā
עָלֶ֖יהָ
on it
Prep | 3fs
2459 [e]
ḥel·ḇê
חֶלְבֵ֥י
the fat
N‑mpc
  
 
.
 
 
 8002 [e]
haš·šə·lā·mîm.
הַשְּׁלָמִֽים׃
of the peace offerings
Art | N‑mp
784 [e]   13
’êš,   13
אֵ֗שׁ   13
A fire   13
N‑cs   13
8548 [e]
tā·mîḏ
תָּמִ֛יד
shall always
Adv
3344 [e]
tū·qaḏ
תּוּקַ֥ד
be burning
V‑Hofal‑Imperf‑3fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַמִּזְבֵּ֖חַ
the altar
Art | N‑ms
3808 [e]

לֹ֥א
never
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 3518 [e]
ṯiḵ·ḇeh
תִכְבֶֽה׃‪‬
it shall go out
V‑Qal‑Imperf‑3fs
 
s
ס
 - 
Punc
The Grain Offering
2063 [e]   14
wə·zōṯ   14
וְזֹ֥את   14
And this   14
Conj‑w | Pro‑fs   14
8451 [e]
tō·w·raṯ
תּוֹרַ֖ת
[is] the law
N‑fsc
  
 
.
 
 
 4503 [e]
ham·min·ḥāh;
הַמִּנְחָ֑ה
of the grain offering
Art | N‑fs
7126 [e]
haq·rêḇ
הַקְרֵ֨ב
Shall offer
V‑Hifil‑InfAbs
853 [e]
’ō·ṯāh
אֹתָ֤הּ
it
DirObjM | 3fs
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵֽי־
the sons
N‑mpc
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
of Aaron
N‑proper‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֖י
on
N‑cpc
  
 
.
 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ.
הַמִּזְבֵּֽחַ׃
the altar
Art | N‑ms
7311 [e]   15
wə·hê·rîm   15
וְהֵרִ֨ים   15
And He shall take   15
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms   15
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֜נּוּ
from it
Prep | 3ms
  
 

 
 
 7062 [e]
bə·qum·ṣōw,
בְּקֻמְצ֗וֹ
his handful
Prep‑b | N‑msc | 3ms
5560 [e]
mis·sō·leṯ
מִסֹּ֤לֶת
of the fine flour
Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 4503 [e]
ham·min·ḥāh
הַמִּנְחָה֙
of the grain offering
Art | N‑fs
8081 [e]
ū·miš·šam·nāh,
וּמִשַּׁמְנָ֔הּ
and with its oil
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc | 3fs
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3828 [e]
hal·lə·ḇō·nāh,
הַלְּבֹנָ֔ה
the frankincense
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
which [is]
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 4503 [e]
ham·min·ḥāh;
הַמִּנְחָ֑ה
the grain offering
Art | N‑fs
6999 [e]
wə·hiq·ṭîr
וְהִקְטִ֣יר
and shall burn [it]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ,
הַמִּזְבֵּ֗חַ
on the altar
Art | N‑ms
7381 [e]
rê·aḥ
רֵ֧יחַ
[for] a aroma
N‑msc
5207 [e]
nî·ḥō·aḥ
נִיחֹ֛חַ
sweet
N‑ms
234 [e]
’az·kā·rā·ṯāh
אַזְכָּרָתָ֖הּ
as a memorial
N‑fsc | 3fs
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3498 [e]   16
wə·han·nō·w·ṯe·reṯ   16
וְהַנּוֹתֶ֣רֶת   16
And the remainder   16
Conj‑w, Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑fs   16
4480 [e]
mim·men·nāh,
מִמֶּ֔נָּה
of it
Prep | 3fs
398 [e]
yō·ḵə·lū
יֹאכְל֖וּ
shall eat
V‑Qal‑Imperf‑3mp
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֣ן
Aaron
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1121 [e]
ū·ḇā·nāw;
וּבָנָ֑יו
and his sons
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
4682 [e]
maṣ·ṣō·wṯ
מַצּ֤וֹת
With unleavened bread
N‑fp
398 [e]
tê·’ā·ḵêl
תֵּֽאָכֵל֙
it shall be eaten
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
4725 [e]
bə·mā·qō·wm
בְּמָק֣וֹם
in a place
Prep‑b | N‑ms
  
 
.
 
 
 6918 [e]
qā·ḏōš,
קָדֹ֔שׁ
holy
Adj‑ms
2691 [e]
ba·ḥă·ṣar
בַּחֲצַ֥ר
In the court
Prep‑b | N‑csc
168 [e]
’ō·hel-
אֹֽהֶל־
of the tabernacle
N‑msc
4150 [e]
mō·w·‘êḏ
מוֹעֵ֖ד
of meeting
N‑ms
  
 
.
 
 
 398 [e]
yō·ḵə·lū·hā.
יֹאכְלֽוּהָ׃
they shall eat it
V‑Qal‑Imperf‑3mp | 3fs
3808 [e]   17
   17
לֹ֤א   17
Not   17
Adv‑NegPrt   17
644 [e]
ṯê·’ā·p̄eh
תֵאָפֶה֙
it shall be baked
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
  
 
.
 
 
 2557 [e]
ḥā·mêṣ,
חָמֵ֔ץ
with leaven
N‑ms
2506 [e]
ḥel·qām
חֶלְקָ֛ם
[as] their portion
N‑msc | 3mp
5414 [e]
nā·ṯat·tî
נָתַ֥תִּי
I have given
V‑Qal‑Perf‑1cs
853 [e]
’ō·ṯāh
אֹתָ֖הּ
it
DirObjM | 3fs
  
 
.
 
 
 801 [e]
mê·’iš·šāy;
מֵאִשָּׁ֑י
of My offerings made by fire
Prep‑m | N‑mpc | 1cs
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֤דֶשׁ
Most
N‑msc
6944 [e]
qā·ḏā·šîm
קָֽדָשִׁים֙
[is] most holy
N‑mp
  
 

 
 
 1931 [e]

הִ֔וא
it
Pro‑3fs
2403 [e]
ka·ḥaṭ·ṭāṯ
כַּחַטָּ֖את
like the sin offering
Prep‑k, Art | N‑fs
  
 
.
 
 
 817 [e]
wə·ḵā·’ā·šām.
וְכָאָשָֽׁם׃
and the trespass offering
Conj‑w, Prep‑k, Art | N‑ms
3605 [e]   18
kāl-   18
כָּל־   18
All   18
N‑msc   18
2145 [e]
zā·ḵār
זָכָ֞ר
the males
N‑ms
1121 [e]
biḇ·nê
בִּבְנֵ֤י
among the sons
Prep‑b | N‑mpc
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
of Aaron
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 398 [e]
yō·ḵă·len·nāh,
יֹֽאכֲלֶ֔נָּה
may eat it
V‑Qal‑Imperf‑3ms | 3fse
2706 [e]
ḥāq-
חָק־
[it shall be] a statute
N‑msc
5769 [e]
‘ō·w·lām
עוֹלָם֙
forever
N‑ms
1755 [e]
lə·ḏō·rō·ṯê·ḵem,
לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם
in your generations
Prep‑l | N‑mpc | 2mp
801 [e]
mê·’iš·šê
מֵאִשֵּׁ֖י
concerning the offerings made by fire to
Prep‑m | N‑mpc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3605 [e]
kōl
כֹּ֛ל
Everyone
N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
who
Pro‑r
5060 [e]
yig·ga‘
יִגַּ֥ע
touches
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
bā·hem
בָּהֶ֖ם
them
Prep | 3mp
  
 
.
 
 
 6942 [e]
yiq·dāš.
יִקְדָּֽשׁ׃
must be holy
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 

פ
 - 
Punc
1696 [e]   19
way·ḏab·bêr   19
וַיְדַבֵּ֥ר   19
And spoke   19
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   19
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵּאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2088 [e]   20
zeh   20
זֶ֡ה   20
this   20
Pro‑ms   20
7133 [e]
qā·rə·ban
קָרְבַּן֩
[is] the offering
N‑msc
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֨ן
of Aaron
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ū·ḇā·nāw
וּבָנָ֜יו
and his sons
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
7126 [e]
yaq·rî·ḇū
יַקְרִ֣יבוּ
they shall offer
V‑Hifil‑Imperf‑3mp
3068 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָ֗ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3117 [e]
bə·yō·wm
בְּיוֹם֙
[beginning] on the day
Prep‑b | N‑msc
4886 [e]
him·mā·šaḥ
הִמָּשַׁ֣ח
he is anointed
V‑Nifal‑Inf
  
 
:
 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw,
אֹת֔וֹ
when
DirObjM | 3ms
6224 [e]
‘ă·śî·riṯ
עֲשִׂירִ֨ת
a tenth
Number‑ofsc
374 [e]
hā·’ê·p̄āh
הָאֵפָ֥ה
of an ephah
Art | N‑fs
5560 [e]
sō·leṯ
סֹ֛לֶת
of fine flour as
N‑fs
4503 [e]
min·ḥāh
מִנְחָ֖ה
a grain offering
N‑fs
  
 

 
 
 8548 [e]
tā·mîḏ;
תָּמִ֑יד
daily
Adv
4276 [e]
ma·ḥă·ṣî·ṯāh
מַחֲצִיתָ֣הּ
half of it
N‑fsc | 3fs
  
 

 
 
 1242 [e]
bab·bō·qer,
בַּבֹּ֔קֶר
in the morning
Prep‑b, Art | N‑ms
4276 [e]
ū·ma·ḥă·ṣî·ṯāh
וּמַחֲצִיתָ֖הּ
and half of it
Conj‑w | N‑fsc | 3fs
  
 
.
 
 
 6153 [e]
bā·‘ā·reḇ.
בָּעָֽרֶב׃
at night
Prep‑b, Art | N‑ms
5921 [e]   21
‘al-   21
עַֽל־   21
In   21
Prep   21
4227 [e]
ma·ḥă·ḇaṯ,
מַחֲבַ֗ת
a pan
N‑fs
8081 [e]
baš·še·men
בַּשֶּׁ֛מֶן
with oil
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 6213 [e]
tê·‘ā·śeh
תֵּעָשֶׂ֖ה
it shall be made
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
7246 [e]
mur·be·ḵeṯ
מֻרְבֶּ֣כֶת
[When it is] mixed
V‑Hofal‑Prtcpl‑fs
935 [e]
tə·ḇî·’en·nāh;
תְּבִיאֶ֑נָּה
you shall bring it in
V‑Hifil‑Imperf‑2ms | 3fse
8601 [e]
tu·p̄î·nê
תֻּפִינֵי֙
the baked
N‑mpc
  
 

 
 
 4503 [e]
min·ḥaṯ
מִנְחַ֣ת
of the grain offering
N‑fsc
6595 [e]
pit·tîm,
פִּתִּ֔ים
pieces
N‑fp
7126 [e]
taq·rîḇ
תַּקְרִ֥יב
you shall offer
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
7381 [e]
rê·aḥ-
רֵֽיחַ־
[for] a aroma
N‑msc
5207 [e]
nî·ḥō·aḥ
נִיחֹ֖חַ
sweet
N‑ms
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3548 [e]   22
wə·hak·kō·hên   22
וְהַכֹּהֵ֨ן   22
And the priest   22
Conj‑w, Art | N‑ms   22
4899 [e]
ham·mā·šî·aḥ
הַמָּשִׁ֧יחַ
who is anointed
Art | Adj‑ms
8478 [e]
taḥ·tāw
תַּחְתָּ֛יו
in his place
Prep | 3ms
1121 [e]
mib·bā·nāw
מִבָּנָ֖יו
from among his sons
Prep‑m | N‑mpc | 3ms
6213 [e]
ya·‘ă·śeh
יַעֲשֶׂ֣ה
shall offer
V‑Qal‑Imperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯāh;
אֹתָ֑הּ
it
DirObjM | 3fs
2706 [e]
ḥāq-
חָק־
[it is] a statute
N‑msc
5769 [e]
‘ō·w·lām
עוֹלָ֕ם
forever
N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֖ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3632 [e]
kā·lîl
כָּלִ֥יל
wholly
N‑ms
  
 
.
 
 
 6999 [e]
tā·qə·ṭār.
תָּקְטָֽר׃
it shall be burned
V‑Hofal‑Imperf‑3fs
3605 [e]   23
wə·ḵāl   23
וְכָל־   23
For every   23
Conj‑w | N‑msc   23
4503 [e]
min·ḥaṯ
מִנְחַ֥ת
grain offering for
N‑fsc
  
 

 
 
 3548 [e]
kō·hên
כֹּהֵ֛ן
the priest
N‑ms
3632 [e]
kā·lîl
כָּלִ֥יל
wholly
N‑ms
  
 
.
 
 
 1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֖ה
shall be burned
V‑Qal‑Imperf‑3fs
3808 [e]

לֹ֥א
Not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 398 [e]
ṯê·’ā·ḵêl.
תֵאָכֵֽל׃
it shall be eaten
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
 

פ
 - 
Punc
The Sin Offering
1696 [e]   24
way·ḏab·bêr   24
וַיְדַבֵּ֥ר   24
And spoke   24
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   24
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵּאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1696 [e]   25
dab·bêr   25
דַּבֵּ֤ר   25
speak   25
V‑Piel‑Imp‑ms   25
413 [e]
’el-
אֶֽל־
to
Prep
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
Aaron
N‑proper‑ms
413 [e]
wə·’el-
וְאֶל־
and to
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nāw
בָּנָ֣יו
his sons
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2063 [e]
zōṯ
זֹ֥את
this
Pro‑fs
8451 [e]
tō·w·raṯ
תּוֹרַ֖ת
[is] the law
N‑fsc
  
 
:
 
 
 2403 [e]
ha·ḥaṭ·ṭāṯ;
הַֽחַטָּ֑את
of the sin offering
Art | N‑fs
4725 [e]
bim·qō·wm
בִּמְק֡וֹם
in the place
Prep‑b | N‑msc
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֩
where
Pro‑r
7819 [e]
tiš·šā·ḥêṭ
תִּשָּׁחֵ֨ט
is killed
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
 5930 [e]
hā·‘ō·lāh
הָעֹלָ֜ה
the burnt offering
Art | N‑fs
7819 [e]
tiš·šā·ḥêṭ
תִּשָּׁחֵ֤ט
shall be killed
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
2403 [e]
ha·ḥaṭ·ṭāṯ
הַֽחַטָּאת֙
the sin offering
Art | N‑fs
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֥דֶשׁ
 - 
N‑ms
6944 [e]
qā·ḏā·šîm
קָֽדָשִׁ֖ים
[is] most holy
N‑mp
  
 
.
 
 
 1931 [e]

הִֽוא׃
it
Pro‑3fs
3548 [e]   26
hak·kō·hên   26
הַכֹּהֵ֛ן   26
The priest   26
Art | N‑ms   26
2398 [e]
ham·ḥaṭ·ṭê
הַֽמְחַטֵּ֥א
who offers it for sin
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’ō·ṯāh
אֹתָ֖הּ
 - 
DirObjM | 3fs
  
 
.
 
 
 398 [e]
yō·ḵă·len·nāh;
יֹאכֲלֶ֑נָּה
shall eat it
V‑Qal‑Imperf‑3ms | 3fse
4725 [e]
bə·mā·qō·wm
בְּמָק֤וֹם
In a place
Prep‑b | N‑ms
6918 [e]
qā·ḏōš
קָדֹשׁ֙
holy
Adj‑ms
  
 

 
 
 398 [e]
tê·’ā·ḵêl,
תֵּֽאָכֵ֔ל
it shall be eaten
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
2691 [e]
ba·ḥă·ṣar
בַּחֲצַ֖ר
in the court
Prep‑b | N‑csc
168 [e]
’ō·hel
אֹ֥הֶל
of the tabernacle
N‑msc
  
 
.
 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ.
מוֹעֵֽד׃
of meeting
N‑ms
3605 [e]   27
kōl   27
כֹּ֛ל   27
Anyone   27
N‑ms   27
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
Everyone
Pro‑r
5060 [e]
yig·ga‘
יִגַּ֥ע
who touches
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1320 [e]
biḇ·śā·rāh
בִּבְשָׂרָ֖הּ
its flesh
Prep‑b | N‑msc | 3fs
  
 

 
 
 6942 [e]
yiq·dāš;
יִקְדָּ֑שׁ
must be holy
V‑Qal‑Imperf‑3ms
834 [e]
wa·’ă·šer
וַאֲשֶׁ֨ר
and when
Conj‑w | Pro‑r
5137 [e]
yiz·zeh
יִזֶּ֤ה
is sprinkled
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1818 [e]
mid·dā·māh
מִדָּמָהּ֙
its blood
Prep‑m | N‑msc | 3fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 899 [e]
hab·be·ḡeḏ,
הַבֶּ֔גֶד
any garment
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
that on which
Pro‑r
5137 [e]
yiz·zeh
יִזֶּ֣ה
it was sprinkled
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·le·hā,
עָלֶ֔יהָ
 - 
Prep | 3fs
3526 [e]
tə·ḵab·bês
תְּכַבֵּ֖ס
you shall wash
V‑Piel‑Imperf‑2ms
4725 [e]
bə·mā·qō·wm
בְּמָק֥וֹם
in a place
Prep‑b | N‑ms
  
 
.
 
 
 6918 [e]
qā·ḏōš.
קָדֹֽשׁ׃
holy
Adj‑ms
3627 [e]   28
ū·ḵə·lî-   28
וּכְלִי־   28
But the vessel   28
Conj‑w | N‑msc   28
2789 [e]
ḥe·reś
חֶ֛רֶשׂ
earthen
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
in which
Pro‑r
1310 [e]
tə·ḇuš·šal-
תְּבֻשַּׁל־
it is boiled
V‑Pual‑Imperf‑3fs
 
bōw
בּ֖וֹ
in
Prep | 3ms
  
 

 
 
 7665 [e]
yiš·šā·ḇêr;
יִשָּׁבֵ֑ר
shall be broken
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
and if
Conj‑w | Conj
3627 [e]
biḵ·lî
בִּכְלִ֤י
in a pot
Prep‑b | N‑msc
5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ
נְחֹ֙שֶׁת֙
bronze
N‑fs
  
 

 
 
 1310 [e]
buš·šā·lāh,
בֻּשָּׁ֔לָה
it is boiled
V‑Pual‑Perf‑3fs
4838 [e]
ū·mō·raq
וּמֹרַ֥ק
and it shall be scoured
Conj‑w | V‑Pual‑ConjPerf‑3ms
7857 [e]
wə·šuṭ·ṭap̄
וְשֻׁטַּ֖ף
and rinsed
Conj‑w | V‑Pual‑ConjPerf‑3ms
  
 
.
 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim.
בַּמָּֽיִם׃
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
3605 [e]   29
kāl-   29
כָּל־   29
All   29
N‑msc   29
2145 [e]
zā·ḵār
זָכָ֥ר
the males
N‑ms
3548 [e]
bak·kō·hă·nîm
בַּכֹּהֲנִ֖ים
among the priests
Prep‑b, Art | N‑mp
398 [e]
yō·ḵal
יֹאכַ֣ל
may eat it
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯāh;
אֹתָ֑הּ
 - 
DirObjM | 3fs
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֥דֶשׁ
most
N‑msc
6944 [e]
qā·ḏā·šîm
קָֽדָשִׁ֖ים
[is] most holy
N‑mp
  
 
.
 
 
 1931 [e]

הִֽוא׃
it
Pro‑3fs
3605 [e]   30
wə·ḵāl   30
וְכָל־   30
But any   30
Conj‑w | N‑msc   30
  
 

 
 
 2403 [e]
ḥaṭ·ṭāṯ
חַטָּ֡את
sin offering
N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֩
from which
Pro‑r
935 [e]
yū·ḇā
יוּבָ֨א
is brought
V‑Hofal‑Imperf‑3ms
1818 [e]
mid·dā·māh
מִדָּמָ֜הּ
[any] of the blood
Prep‑m | N‑msc | 3fs
413 [e]
’el-
אֶל־
into
Prep
168 [e]
’ō·hel
אֹ֧הֶל
the tabernacle
N‑msc
  
 

 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ
מוֹעֵ֛ד
of meeting
N‑ms
3722 [e]
lə·ḵap·pêr
לְכַפֵּ֥ר
to make atonement
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
6944 [e]
baq·qō·ḏeš
בַּקֹּ֖דֶשׁ
in the holy [place]
Prep‑b, Art | N‑ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 398 [e]
ṯê·’ā·ḵêl;
תֵאָכֵ֑ל
shall be eaten
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
784 [e]
bā·’êš
בָּאֵ֖שׁ
in the fire
Prep‑b, Art | N‑cs
  
 
.
 
 
 8313 [e]
tiś·śā·rêp̄.
תִּשָּׂרֵֽף׃
it shall be burned
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Leviticus 5
Top of Page
Top of Page