John 6:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τῇ
On theArt-DFS
1887 [e]ἐπαύριον
epaurion
next dayAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3793 [e]ὄχλος
ochlos
crowdN-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2476 [e]ἑστηκὼς
hestēkōs
standingV-RPA-NMS
4008 [e]πέραν
peran
on the other sidePrep
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
2281 [e]θαλάσσης
thalassēs
sea,N-GFS
3708 [e]εἶδον
eidon
having seenV-AIA-3P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4142 [e]πλοιάριον
ploiarion
boatN-NNS
243 [e]ἄλλο
allo
otherAdj-NNS
3756 [e]οὐκ
ouk
noAdv
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
1563 [e]ἐκεῖ
ekei
thereAdv
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1520 [e]ἕν,
hen
one,Adj-NNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
4897 [e]συνεισῆλθεν
syneisēlthen
went withV-AIA-3S
3588 [e]τοῖς
tois
theArt-DMP
3101 [e]μαθηταῖς
mathētais
disciplesN-DMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4143 [e]πλοῖον
ploion
boat,N-ANS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3441 [e]μόνοι
monoi
aloneAdj-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
565 [e]ἀπῆλθον·
apēlthon
went away;V-AIA-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Greek NT: Nestle 1904
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης, ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον―

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃς ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης, ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν ἐκεῖνο εἰς ὁ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἀπῆλθον·

John 6:22 Hebrew Bible
ויהי ממחרת וירא המון העם העמד מעבר לים כי לא היתה אניה בזה בלתי אחת אשר ירדו בה תלמידיו וכי ישוע לא בא עם תלמידיו אל האניה אך תלמידיו לבדם נסעו מזה׃

John 6:22 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܚܙܘ ܕܤܦܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗܝ ܕܤܠܩܘ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܘܕܠܐ ܥܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܝܫܘܥ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܤܦܝܢܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The next day the crowd that stood on the other side of the sea saw that there was no other small boat there, except one, and that Jesus had not entered with His disciples into the boat, but that His disciples had gone away alone.

King James Bible
The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;

Holman Christian Standard Bible
The next day, the crowd that had stayed on the other side of the sea knew there had been only one boat. They also knew that Jesus had not boarded the boat with His disciples, but that His disciples had gone off alone.
Treasury of Scripture Knowledge

but.

John 6:16,17 And when even was now come, his disciples went down to the sea…

Matthew 14:22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, …

Mark 6:45 And straightway he constrained his disciples to get into the ship, …

Links
John 6:22John 6:22 NIVJohn 6:22 NLTJohn 6:22 ESVJohn 6:22 NASBJohn 6:22 KJVJohn 6:22 Bible AppsJohn 6:22 Biblia ParalelaJohn 6:22 Chinese BibleJohn 6:22 French BibleJohn 6:22 German BibleBible Hub
John 6:21
Top of Page
Top of Page