Genesis 41
Interlinear Bible
The Dreams of Pharaoh
1961 [e]   1
way·hî   1
וַיְהִ֕י   1
And it came to pass   1
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   1
7093 [e]
miq·qêṣ
מִקֵּ֖ץ
at the end
Prep‑m | N‑msc
8141 [e]
šə·nā·ṯa·yim
שְׁנָתַ֣יִם
of two
N‑fd
  
 

 
 
 3117 [e]
yā·mîm;
יָמִ֑ים
full years
N‑mp
6547 [e]
ū·p̄ar·‘ōh
וּפַרְעֹ֣ה
that Pharaoh
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2492 [e]
ḥō·lêm,
חֹלֵ֔ם
had a dream
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֖ה
and behold
Conj‑w | Interjection
5975 [e]
‘ō·mêḏ
עֹמֵ֥ד
he stood
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
by
Prep
  
 
.
 
 
 2975 [e]
hay·’ōr.
הַיְאֹֽר׃
the Nile
Art | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 2009 [e]   2
wə·hin·nêh   2
וְהִנֵּ֣ה   2
And suddenly   2
Conj‑w | Interjection   2
4480 [e]
min-
מִן־
out
Prep
2975 [e]
hay·’ōr,
הַיְאֹ֗ר
of the Nile
Art | N‑proper‑fs
5927 [e]
‘ō·lōṯ
עֹלֹת֙
there came up
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
6510 [e]
pā·rō·wṯ,
פָּר֔וֹת
cows
N‑fp
3303 [e]
yə·p̄ō·wṯ
יְפ֥וֹת
fine
Adj‑fpc
4758 [e]
mar·’eh
מַרְאֶ֖ה
looking
N‑ms
1277 [e]
ū·ḇə·rî·’ōṯ
וּבְרִיאֹ֣ת
and fat
Conj‑w | Adj‑fpc
  
 

 
 
 1320 [e]
bā·śār;
בָּשָׂ֑ר
of flesh
N‑ms
7462 [e]
wat·tir·‘e·nāh
וַתִּרְעֶ֖ינָה
and they fed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fp
  
 
.
 
 
 260 [e]
bā·’ā·ḥū.
בָּאָֽחוּ׃
among the reeds
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]   3
wə·hin·nêh   3
וְהִנֵּ֞ה   3
And behold   3
Conj‑w | Interjection   3
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֧בַע
seven
Number‑fs
6510 [e]
pā·rō·wṯ
פָּר֣וֹת
cows
N‑fp
312 [e]
’ă·ḥê·rō·wṯ,
אֲחֵר֗וֹת
other
Adj‑fp
5927 [e]
‘ō·lō·wṯ
עֹל֤וֹת
came up
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
310 [e]
’a·ḥă·rê·hen
אַחֲרֵיהֶן֙
after them
Prep | 3fp
4480 [e]
min-
מִן־
out
Prep
  
 

 
 
 2975 [e]
hay·’ōr,
הַיְאֹ֔ר
of the Nile
Art | N‑proper‑fs
7451 [e]
rā·‘ō·wṯ
רָע֥וֹת
ill
Adj‑fpc
4758 [e]
mar·’eh
מַרְאֶ֖ה
favored
N‑ms
1851 [e]
wə·ḏaq·qō·wṯ
וְדַקּ֣וֹת
and thin
Conj‑w | Adj‑fpc
  
 

 
 
 1320 [e]
bā·śār;
בָּשָׂ֑ר
of flesh
N‑ms
5975 [e]
wat·ta·‘ă·mō·ḏə·nāh
וַֽתַּעֲמֹ֛דְנָה
and stood
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fp
681 [e]
’ê·ṣel
אֵ֥צֶל
by
Prep
6510 [e]
hap·pā·rō·wṯ
הַפָּר֖וֹת
the [other] cows
Art | N‑fp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8193 [e]
śə·p̄aṯ
שְׂפַ֥ת
the bank
N‑fsc
  
 
.
 
 
 2975 [e]
hay·’ōr.
הַיְאֹֽר׃
of the Nile
Art | N‑proper‑fs
398 [e]   4
wat·tō·ḵal·nāh   4
וַתֹּאכַ֣לְנָה   4
And ate up   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fp   4
6510 [e]
hap·pā·rō·wṯ,
הַפָּר֗וֹת
the cows
Art | N‑fp
7451 [e]
rā·‘ō·wṯ
רָע֤וֹת
ill
Adj‑fpc
4758 [e]
ham·mar·’eh
הַמַּרְאֶה֙
favored
Art | N‑ms
1851 [e]
wə·ḏaq·qōṯ
וְדַקֹּ֣ת
and thin
Conj‑w | Adj‑fpc
1320 [e]
hab·bā·śār,
הַבָּשָׂ֔ר
of flesh
Art | N‑ms
  
 

 
 
 853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
6510 [e]
hap·pā·rō·wṯ,
הַפָּר֔וֹת
the cows
Art | N‑fp
3303 [e]
yə·p̄ōṯ
יְפֹ֥ת
fine
Adj‑fpc
4758 [e]
ham·mar·’eh
הַמַּרְאֶ֖ה
looking
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 1277 [e]
wə·hab·bə·rî·’ōṯ;
וְהַבְּרִיאֹ֑ת
and fat
Conj‑w, Art | Adj‑fp
3364 [e]
way·yî·qaṣ
וַיִּיקַ֖ץ
Then awoke
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 6547 [e]
par·‘ōh.
פַּרְעֹֽה׃
Pharaoh
N‑proper‑ms
3462 [e]   5
way·yî·šān   5
וַיִּישָׁ֕ן   5
And He slept   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   5
2492 [e]
way·ya·ḥă·lōm
וַֽיַּחֲלֹ֖ם
and dreamed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 8145 [e]
šê·nîṯ;
שֵׁנִ֑ית
a second [time]
Number‑ofsc
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֣ה ׀
and suddenly
Conj‑w | Interjection
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
7641 [e]
šib·bo·lîm,
שִׁבֳּלִ֗ים
heads of grain
N‑fp
5927 [e]
‘ō·lō·wṯ
עֹל֛וֹת
came up
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
7070 [e]
bə·qā·neh
בְּקָנֶ֥ה
on stalk
Prep‑b | N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֖ד
one
Number‑ms
1277 [e]
bə·rî·’ō·wṯ
בְּרִיא֥וֹת
fat
Adj‑fp
  
 
.
 
 
 2896 [e]
wə·ṭō·ḇō·wṯ.
וְטֹבֽוֹת׃
and good
Conj‑w | Adj‑fp
  
 

 
 
 2009 [e]   6
wə·hin·nêh   6
וְהִנֵּה֙   6
And behold   6
Conj‑w | Interjection   6
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
7641 [e]
šib·bo·lîm,
שִׁבֳּלִ֔ים
heads
N‑fp
1851 [e]
daq·qō·wṯ
דַּקּ֖וֹת
thin
Adj‑fp
7710 [e]
ū·šə·ḏū·p̄ōṯ
וּשְׁדוּפֹ֣ת
and blighted by
Conj‑w | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fpc
6921 [e]
qā·ḏîm;
קָדִ֑ים
the east wind
N‑ms
6779 [e]
ṣō·mə·ḥō·wṯ
צֹמְח֖וֹת
sprang up
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
  
 
.
 
 
 310 [e]
’a·ḥă·rê·hen.
אַחֲרֵיהֶֽן׃
after them
Prep | 3fp
1104 [e]   7
wat·tiḇ·la‘·nāh   7
וַתִּבְלַ֙עְנָה֙   7
And devoured   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fp   7
7641 [e]
haš·šib·bo·lîm
הַשִּׁבֳּלִ֣ים
heads
Art | N‑fp
1851 [e]
had·daq·qō·wṯ,
הַדַּקּ֔וֹת
the thin
Art | Adj‑fp
  
 

 
 
 853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
7641 [e]
haš·šib·bo·lîm,
הַֽשִּׁבֳּלִ֔ים
heads
Art | N‑fp
1277 [e]
hab·bə·rî·’ō·wṯ
הַבְּרִיא֖וֹת
the fat
Art | Adj‑fp
  
 
.
 
 
 4392 [e]
wə·ham·mə·lê·’ō·wṯ;
וְהַמְּלֵא֑וֹת
and full
Conj‑w, Art | Adj‑fp
3364 [e]
way·yî·qaṣ
וַיִּיקַ֥ץ
So awoke
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֖ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֥ה
and indeed
Conj‑w | Interjection
  
 
.
 
 
 2472 [e]
ḥă·lō·wm.
חֲלֽוֹם׃
[it was] a dream
N‑ms
1961 [e]   8
way·hî   8
וַיְהִ֤י   8
And it came to pass   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   8
1242 [e]
ḇab·bō·qer
בַבֹּ֙קֶר֙
in the morning
Prep‑b, Art | N‑ms
6470 [e]
wat·tip·pā·‘em
וַתִּפָּ֣עֶם
that was troubled
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 7307 [e]
rū·ḥōw,
רוּח֔וֹ
his spirit
N‑csc | 3ms
7971 [e]
way·yiš·laḥ,
וַיִּשְׁלַ֗ח
and he sent
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֛א
and called for
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
2748 [e]
ḥar·ṭum·mê
חַרְטֻמֵּ֥י
the magicians
N‑mpc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֖יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 2450 [e]
ḥă·ḵā·me·hā;
חֲכָמֶ֑יהָ
its wise men
Adj‑mpc | 3fs
5608 [e]
way·sap·pêr
וַיְסַפֵּ֨ר
and told
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֤ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
 
lā·hem
לָהֶם֙
them
Prep | 3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2472 [e]
ḥă·lō·mōw,
חֲלֹמ֔וֹ
his dreams
N‑msc | 3ms
369 [e]
wə·’ên-
וְאֵין־
but [there was] no one
Conj‑w | Adv
6622 [e]
pō·w·ṯêr
פּוֹתֵ֥ר
who could interpret
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’ō·w·ṯām
אוֹתָ֖ם
them
DirObjM | 3mp
  
 
.
 
 
 6547 [e]
lə·p̄ar·‘ōh.
לְפַרְעֹֽה׃
for Pharaoh
Prep‑l | N‑proper‑ms
1696 [e]   9
way·ḏab·bêr   9
וַיְדַבֵּר֙   9
And spoke   9
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   9
8269 [e]
śar
שַׂ֣ר
chief
N‑msc
4945 [e]
ham·maš·qîm,
הַמַּשְׁקִ֔ים
the cupbearer
Art | N‑mp
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
to
Prep
  
 

 
 
 6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֖ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2399 [e]
ḥă·ṭā·’ay
חֲטָאַ֕י
my faults
N‑mpc | 1cs
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֖י
I
Pro‑1cs
2142 [e]
maz·kîr
מַזְכִּ֥יר
remember
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 3117 [e]
hay·yō·wm.
הַיּֽוֹם׃
this day
Art | N‑ms
6547 [e]   10
par·‘ōh   10
פַּרְעֹ֖ה   10
Pharaoh   10
N‑proper‑ms   10
7107 [e]
qā·ṣap̄
קָצַ֣ף
was angry
V‑Qal‑Perf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
with
Prep
  
 

 
 
 5650 [e]
‘ă·ḇā·ḏāw;
עֲבָדָ֑יו
his servants
N‑mpc | 3ms
5414 [e]
way·yit·tên
וַיִּתֵּ֨ן
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯî
אֹתִ֜י
me
DirObjM | 1cs
4929 [e]
bə·miš·mar,
בְּמִשְׁמַ֗ר
in custody in
Prep‑b | N‑msc
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֚ית
the house
N‑msc
8269 [e]
śar
שַׂ֣ר
of the captain
N‑msc
  
 

 
 
 2876 [e]
haṭ·ṭab·bā·ḥîm,
הַטַּבָּחִ֔ים
of the guard
Art | N‑mp
853 [e]
’ō·ṯî
אֹתִ֕י
[both] me
DirObjM | 1cs
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
8269 [e]
śar
שַׂ֥ר
chief
N‑msc
  
 
.
 
 
 644 [e]
hā·’ō·p̄îm.
הָאֹפִֽים׃
the baker
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
2492 [e]   11
wan·na·ḥal·māh   11
וַנַּֽחַלְמָ֥ה   11
And we each had   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cp | 3fs   11
2472 [e]
ḥă·lō·wm
חֲל֛וֹם
a dream
N‑ms
3915 [e]
bə·lay·lāh
בְּלַ֥יְלָה
in night
Prep‑b | N‑ms
  
 

 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֖ד
one
Number‑ms
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֣י
I
Pro‑1cs
  
 

 
 
 1931 [e]
wā·hū;
וָה֑וּא
and he
Conj‑w | Pro‑3ms
376 [e]
’îš
אִ֛ישׁ
each of us
N‑ms
6623 [e]
kə·p̄iṯ·rō·wn
כְּפִתְר֥וֹן
according to the interpretation
Prep‑k | N‑msc
2472 [e]
ḥă·lō·mōw
חֲלֹמ֖וֹ
of his [own] dream
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 2492 [e]
ḥā·lā·mə·nū.
חָלָֽמְנוּ׃
dreamed
V‑Qal‑Perf‑1cp
8033 [e]   12
wə·šām   12
וְשָׁ֨ם   12
And there   12
Conj‑w | Adv   12
854 [e]
’it·tā·nū
אִתָּ֜נוּ
[there was] with us
Prep | 1cp
  
 

 
 
 5288 [e]
na·‘ar
נַ֣עַר
a young man
N‑ms
5680 [e]
‘iḇ·rî,
עִבְרִ֗י
Hebrew
N‑proper‑ms
5650 [e]
‘e·ḇeḏ
עֶ֚בֶד
a servant
N‑ms
8269 [e]
lə·śar
לְשַׂ֣ר
of the captain
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 2876 [e]
haṭ·ṭab·bā·ḥîm,
הַטַּבָּחִ֔ים
of the guard
Art | N‑mp
5608 [e]
wan·nə·sap·per-
וַנְּ֨סַפֶּר־
and we told
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑1cp
  
 

 
 
  
lōw,
ל֔וֹ‪‬
him
Prep | 3ms
6622 [e]
way·yip̄·tār-
וַיִּפְתָּר־
and he interpreted
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lā·nū
לָ֖נוּ
for us
Prep | 1cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2472 [e]
ḥă·lō·mō·ṯê·nū;
חֲלֹמֹתֵ֑ינוּ
our dreams
N‑mpc | 1cp
582 [e]
’îš
אִ֥ישׁ
to each man
N‑ms
2472 [e]
ka·ḥă·lō·mōw
כַּחֲלֹמ֖וֹ
according to his [own] dream
Prep‑k | N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 6622 [e]
pā·ṯār.
פָּתָֽר׃
he interpreted
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 1961 [e]   13
way·hî   13
וַיְהִ֛י   13
And it came to pass   13
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   13
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֥ר
just as
Prep‑k | Pro‑r
6622 [e]
pā·ṯar-
פָּֽתַר־
he interpreted
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
  
lā·nū
לָ֖נוּ
to us
Prep | 1cp
3651 [e]
kên
כֵּ֣ן
so
Adv
  
 

 
 
 1961 [e]
hā·yāh;
הָיָ֑ה
it came to pass
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯî
אֹתִ֛י
me
DirObjM | 1cs
7725 [e]
hê·šîḇ
הֵשִׁ֥יב
He restored
V‑Hifil‑Perf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
  
 

 
 
 3653 [e]
kan·nî
כַּנִּ֖י
my office
N‑msc | 1cs
853 [e]
wə·’ō·ṯōw
וְאֹת֥וֹ
and him
Conj‑w | DirObjM | 3ms
  
 
.
 
 
 8518 [e]
ṯā·lāh.
תָלָֽה׃
he hanged
V‑Qal‑Perf‑3ms
Joseph Interprets Pharaoh's Dreams
7971 [e]   14
way·yiš·laḥ   14
וַיִּשְׁלַ֤ח   14
And sent   14
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   14
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹה֙
Pharaoh
N‑proper‑ms
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֣א
and called
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄,
יוֹסֵ֔ף
Joseph
N‑proper‑ms
7323 [e]
way·rî·ṣu·hū
וַיְרִיצֻ֖הוּ
and they brought him quickly
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp | 3ms
4480 [e]
min-
מִן־
out
Prep
  
 

 
 
 953 [e]
hab·bō·wr;
הַבּ֑וֹר
of the dungeon
Art | N‑ms
1548 [e]
way·ḡal·laḥ
וַיְגַלַּח֙
and he shaved
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
2498 [e]
way·ḥal·lêp̄
וַיְחַלֵּ֣ף
and changed
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 8071 [e]
śim·lō·ṯāw,
שִׂמְלֹתָ֔יו
his clothing
N‑fpc | 3ms
935 [e]
way·yā·ḇō
וַיָּבֹ֖א
and came
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 6547 [e]
par·‘ōh.
פַּרְעֹֽה׃
Pharaoh
N‑proper‑ms
559 [e]   15
way·yō·mer   15
וַיֹּ֤אמֶר   15
And said   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   15
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹה֙
Pharaoh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄,
יוֹסֵ֔ף
Joseph
N‑proper‑ms
2472 [e]
ḥă·lō·wm
חֲל֣וֹם
a dream
N‑ms
  
 

 
 
 2492 [e]
ḥā·lam·tî,
חָלַ֔מְתִּי
I have dreamed
V‑Qal‑Perf‑1cs
6622 [e]
ū·p̄ō·ṯêr
וּפֹתֵ֖ר
and to interpret
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
369 [e]
’ên
אֵ֣ין
[there is] no one
Adv
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
it
DirObjM | 3ms
589 [e]
wa·’ă·nî,
וַאֲנִ֗י
But I
Conj‑w | Pro‑1cs
8085 [e]
šā·ma‘·tî
שָׁמַ֤עְתִּי
have heard
V‑Qal‑Perf‑1cs
5921 [e]
‘ā·le·ḵā
עָלֶ֙יךָ֙
of you
Prep | 2ms
559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
it said
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
8085 [e]
tiš·ma‘
תִּשְׁמַ֥ע
[that] you can understand
V‑Qal‑Imperf‑2ms
2472 [e]
ḥă·lō·wm
חֲל֖וֹם
a dream
N‑ms
6622 [e]
lip̄·tōr
לִפְתֹּ֥ר
to interpret
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw.
אֹתֽוֹ׃
it
DirObjM | 3ms
6030 [e]   16
way·ya·‘an   16
וַיַּ֨עַן   16
So answered   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   16
3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵ֧ף
Joseph
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֛ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr
לֵאמֹ֖ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 1107 [e]
bil·‘ā·ḏāy;
בִּלְעָדָ֑י
[it is] not in me
Prep | 1cs
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֕ים
God
N‑mp
6030 [e]
ya·‘ă·neh
יַעֲנֶ֖ה
will give an answer
V‑Qal‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7965 [e]
šə·lō·wm
שְׁל֥וֹם
of peace
N‑msc
  
 
.
 
 
 6547 [e]
par·‘ōh.
פַּרְעֹֽה׃
Pharaoh
N‑proper‑ms
1696 [e]   17
way·ḏab·bêr   17
וַיְדַבֵּ֥ר   17
And said   17
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   17
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֖ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄;
יוֹסֵ֑ף
Joseph
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2472 [e]
ba·ḥă·lō·mî
בַּחֲלֹמִ֕י
in my dream
Prep‑b, Art | N‑msc | 1cs
2005 [e]
hin·nî
הִנְנִ֥י
behold
Interjection | 1cs
5975 [e]
‘ō·mêḏ
עֹמֵ֖ד
I stood
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8193 [e]
śə·p̄aṯ
שְׂפַ֥ת
the bank
N‑fsc
  
 

 
 
 2975 [e]
hay·’ōr.
הַיְאֹֽר׃
of the Nile
Art | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 2009 [e]   18
wə·hin·nêh   18
וְהִנֵּ֣ה   18
And suddenly   18
Conj‑w | Interjection   18
4480 [e]
min-
מִן־
out
Prep
2975 [e]
hay·’ōr,
הַיְאֹ֗ר
of the river
Art | N‑ms
5927 [e]
‘ō·lōṯ
עֹלֹת֙
came up
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
  
 

 
 
 6510 [e]
pā·rō·wṯ,
פָּר֔וֹת
cows
N‑fp
1277 [e]
bə·rî·’ō·wṯ
בְּרִיא֥וֹת
fat
Adj‑fpc
  
 

 
 
 1320 [e]
bā·śār
בָּשָׂ֖ר
of flesh
N‑ms
3303 [e]
wî·p̄ōṯ
וִיפֹ֣ת
and fine
Conj‑w | Adj‑fpc
  
 

 
 
 8389 [e]
tō·’ar;
תֹּ֑אַר
looking
N‑ms
7462 [e]
wat·tir·‘e·nāh
וַתִּרְעֶ֖ינָה
and they fed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fp
  
 

 
 
 260 [e]
bā·’ā·ḥū.
בָּאָֽחוּ׃
among the reeds
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]   19
wə·hin·nêh   19
וְהִנֵּ֞ה   19
and behold   19
Conj‑w | Interjection   19
7651 [e]
še·ḇa‘-
שֶֽׁבַע־
seven
Number‑fs
6510 [e]
pā·rō·wṯ
פָּר֤וֹת
cows
N‑fp
312 [e]
’ă·ḥê·rō·wṯ
אֲחֵרוֹת֙
other
Adj‑fp
5927 [e]
‘ō·lō·wṯ
עֹל֣וֹת
came up
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
  
 

 
 
 310 [e]
’a·ḥă·rê·hen,
אַחֲרֵיהֶ֔ן
after them
Prep | 3fp
1803 [e]
dal·lō·wṯ
דַּלּ֨וֹת
poor
Adj‑fp
7451 [e]
wə·rā·‘ō·wṯ
וְרָע֥וֹת
and ill
Conj‑w | Adj‑fpc
8389 [e]
tō·’ar
תֹּ֛אַר
favored
N‑ms
  
 

 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ
מְאֹ֖ד
very
Adv
7534 [e]
wə·raq·qō·wṯ
וְרַקּ֣וֹת
and
Conj‑w | Adj‑fpc
  
 
.
 
 
 1320 [e]
bā·śār;
בָּשָׂ֑ר
gaunt
N‑ms
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
Never
Adv‑NegPrt
7200 [e]
rā·’î·ṯî
רָאִ֧יתִי
I have seen
V‑Qal‑Perf‑1cs
2007 [e]
ḵā·hên·nāh
כָהֵ֛נָּה
such as these
Prep‑k | Pro‑3fp
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in all
Prep‑b | N‑msc
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֥רֶץ
the land
N‑fsc
4714 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֖יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
  
 
.
 
 
 7455 [e]
lā·rō·a‘.
לָרֹֽעַ׃
for ugliness
Prep‑l, Art | N‑ms
398 [e]   20
wat·tō·ḵal·nāh   20
וַתֹּאכַ֙לְנָה֙   20
And ate up   20
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fp   20
6510 [e]
hap·pā·rō·wṯ,
הַפָּר֔וֹת
cows
Art | N‑fp
7534 [e]
hā·raq·qō·wṯ
הָרַקּ֖וֹת
the gaunt
Art | Adj‑fp
7451 [e]
wə·hā·rā·‘ō·wṯ;
וְהָרָע֑וֹת
ugly
Conj‑w, Art | Adj‑fp
853 [e]
’êṯ
אֵ֣ת
 - 
DirObjM
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֧בַע
seven
Number‑fs
6510 [e]
hap·pā·rō·wṯ
הַפָּר֛וֹת
the cows
Art | N‑fp
7223 [e]
hā·ri·šō·nō·wṯ
הָרִאשֹׁנ֖וֹת
first
Art | Adj‑fp
  
 
.
 
 
 1277 [e]
hab·bə·rî·’ōṯ.
הַבְּרִיאֹֽת׃
fat
Art | Adj‑fp
935 [e]   21
wat·tā·ḇō·nāh   21
וַתָּבֹ֣אנָה   21
And they had devoured   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fp   21
413 [e]
’el-
אֶל־
 - 
Prep
  
 

 
 
 7130 [e]
qir·be·nāh,
קִרְבֶּ֗נָה
among them
N‑msc | 3fp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֤א
and no one
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3045 [e]
nō·w·ḏa‘
נוֹדַע֙
would have known
V‑Nifal‑Perf‑3ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
935 [e]
ḇā·’ū
בָ֣אוּ
they had devoured
V‑Qal‑Perf‑3cp
413 [e]
’el-
אֶל־
 - 
Prep
  
 

 
 
 7130 [e]
qir·be·nāh,
קִרְבֶּ֔נָה
among them
N‑msc | 3fp
4758 [e]
ū·mar·’ê·hen
וּמַרְאֵיהֶ֣ן
for they [were]
Conj‑w | N‑mpc | 3fp
  
 

 
 
 7451 [e]
ra‘,
רַ֔ע
ugly
Adj‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֖ר
just as
Prep‑k | Pro‑r
  
 
.
 
 
 8462 [e]
bat·tə·ḥil·lāh;
בַּתְּחִלָּ֑ה
as at the beginning
Prep‑b, Art | N‑fs
  
 
.
 
 
 3364 [e]
wā·’î·qāṣ.
וָאִיקָֽץ׃
Then I awoke
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
7200 [e]   22
wā·’ê·re   22
וָאֵ֖רֶא   22
And I saw   22
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs   22
  
 

 
 
 2472 [e]
ba·ḥă·lō·mî;
בַּחֲלֹמִ֑י
in my dream
Prep‑b, Art | N‑msc | 1cs
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֣ה ׀
and suddenly
Conj‑w | Interjection
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
7641 [e]
šib·bo·lîm,
שִׁבֳּלִ֗ים
heads
N‑fp
5927 [e]
‘ō·lōṯ
עֹלֹ֛ת
came up
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
7070 [e]
bə·qā·neh
בְּקָנֶ֥ה
on stalk
Prep‑b | N‑ms
  
 

 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֖ד
one
Number‑ms
4392 [e]
mə·lê·’ōṯ
מְלֵאֹ֥ת
full
Adj‑fp
  
 

 
 
 2896 [e]
wə·ṭō·ḇō·wṯ.
וְטֹבֽוֹת׃
and good
Conj‑w | Adj‑fp
  
 

 
 
 2009 [e]   23
wə·hin·nêh   23
וְהִנֵּה֙   23
and behold   23
Conj‑w | Interjection   23
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
  
 

 
 
 7641 [e]
šib·bo·lîm,
שִׁבֳּלִ֔ים
heads
N‑fp
  
 

 
 
 6798 [e]
ṣə·nu·mō·wṯ
צְנֻמ֥וֹת
withered
N‑fp
  
 

 
 
 1851 [e]
daq·qō·wṯ
דַּקּ֖וֹת
thin
Adj‑fp
7710 [e]
šə·ḏu·p̄ō·wṯ
שְׁדֻפ֣וֹת
[and] blighted by
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fpc
  
 

 
 
 6921 [e]
qā·ḏîm;
קָדִ֑ים
the east wind
N‑ms
6779 [e]
ṣō·mə·ḥō·wṯ
צֹמְח֖וֹת
sprang up
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
  
 
.
 
 
 310 [e]
’a·ḥă·rê·hem.
אַחֲרֵיהֶֽם׃
after them
Prep | 3mp
1104 [e]   24
wat·tiḇ·la‘·nā   24
וַתִּבְלַ֙עְןָ֙   24
And devoured   24
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fp   24
7641 [e]
hā·šib·bo·lîm
הָשִׁבֳּלִ֣ים‪‬
heads
Art | N‑fp
1851 [e]
had·daq·qōṯ,
הַדַּקֹּ֔ת
the thin
Art | Adj‑fp
853 [e]
’êṯ
אֵ֛ת
 - 
DirObjM
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֥בַע
seven
Number‑fs
7641 [e]
ha·šib·bo·lîm
הַֽשִׁבֳּלִ֖ים
the heads
Art | N‑fp
  
 
.
 
 
 2896 [e]
haṭ·ṭō·ḇō·wṯ;
הַטֹּב֑וֹת
good
Art | Adj‑fp
559 [e]
wā·’ō·mar
וָֽאֹמַר֙
So I told [this]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
  
 

 
 
 413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 2748 [e]
ha·ḥar·ṭum·mîm,
הַֽחַרְטֻמִּ֔ים
the magicians
Art | N‑mp
369 [e]
wə·’ên
וְאֵ֥ין
but [there was] no one
Conj‑w | Adv
5046 [e]
mag·gîḏ
מַגִּ֖יד
who could explain [it]
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
  
lî.
לִֽי׃
to me
Prep | 1cs
559 [e]   25
way·yō·mer   25
וַיֹּ֤אמֶר   25
And said   25
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   25
3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵף֙
Joseph
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 6547 [e]
par·‘ōh,
פַּרְעֹ֔ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
2472 [e]
ḥă·lō·wm
חֲל֥וֹם
the dreams
N‑msc
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֖ה
of Pharaoh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֣ד
one
Number‑ms
1931 [e]
hū;
ה֑וּא
are
Pro‑3ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֣ת
 - 
DirObjM
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֧ר
What
Pro‑r
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִ֛ים
God [is]
Art | N‑mp
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ō·śeh
עֹשֶׂ֖ה
about to do
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5046 [e]
hig·gîḏ
הִגִּ֥יד
He has shown
V‑Hifil‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 6547 [e]
lə·p̄ar·‘ōh.
לְפַרְעֹֽה׃
Pharaoh
Prep‑l | N‑proper‑ms
7651 [e]   26
še·ḇa‘   26
שֶׁ֧בַע   26
Seven   26
Number‑fs   26
6510 [e]
pā·rōṯ
פָּרֹ֣ת
cows
N‑fp
2896 [e]
haṭ·ṭō·ḇōṯ,
הַטֹּבֹ֗ת
the good
Art | Adj‑fp
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֤בַע
seven
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm
שָׁנִים֙
years
N‑fp
  
 

 
 
 2007 [e]
hên·nāh,
הֵ֔נָּה
are
Pro‑3fp
7651 [e]
wə·še·ḇa‘
וְשֶׁ֤בַע
and seven
Conj‑w | Number‑fs
7641 [e]
haš·šib·bo·lîm
הַֽשִּׁבֳּלִים֙
the heads
Art | N‑fp
2896 [e]
haṭ·ṭō·ḇōṯ,
הַטֹּבֹ֔ת
good
Art | Adj‑fp
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֥בַע
seven
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm
שָׁנִ֖ים
years
N‑fp
  
 
.
 
 
 2007 [e]
hên·nāh;
הֵ֑נָּה
are
Pro‑3fp
2472 [e]
ḥă·lō·wm
חֲל֖וֹם
The dreams
N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֥ד
one
Number‑ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
are
Pro‑3ms
7651 [e]   27
wə·še·ḇa‘   27
וְשֶׁ֣בַע   27
And seven   27
Conj‑w | Number‑fs   27
6510 [e]
hap·pā·rō·wṯ
הַ֠פָּרוֹת
the cows
Art | N‑fp
7534 [e]
hā·raq·qō·wṯ
הָֽרַקּ֨וֹת
thin
Art | Adj‑fp
7451 [e]
wə·hā·rā·‘ōṯ
וְהָרָעֹ֜ת
and ugly
Conj‑w, Art | Adj‑fp
5927 [e]
hā·‘ō·lōṯ
הָעֹלֹ֣ת
which came up
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fp
310 [e]
’a·ḥă·rê·hen,
אַחֲרֵיהֶ֗ן
after them
Prep | 3fp
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֤בַע
seven
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm
שָׁנִים֙
years
N‑fp
  
 

 
 
 2007 [e]
hên·nāh,
הֵ֔נָּה
are
Pro‑3fp
7651 [e]
wə·še·ḇa‘
וְשֶׁ֤בַע
and seven
Conj‑w | Number‑fs
7641 [e]
ha·šib·bo·lîm
הַֽשִׁבֳּלִים֙
the heads
Art | N‑fp
  
 

 
 
 7386 [e]
hā·rê·qō·wṯ,
הָרֵק֔וֹת
empty
Art | Adj‑fp
7710 [e]
šə·ḏu·p̄ō·wṯ
שְׁדֻפ֖וֹת
blighted by
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fpc
  
 

 
 
 6921 [e]
haq·qā·ḏîm;
הַקָּדִ֑ים
the east wind
Art | N‑ms
1961 [e]
yih·yū
יִהְי֕וּ
are
V‑Qal‑Imperf‑3mp
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֖בַע
seven
Number‑fs
8141 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֥י
years
N‑fpc
  
 
.
 
 
 7458 [e]
rā·‘āḇ.
רָעָֽב׃
of famine
N‑ms
1931 [e]   28
   28
ה֣וּא   28
That [is]   28
Pro‑3ms   28
1697 [e]
had·dā·ḇār,
הַדָּבָ֔ר
the thing
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
1696 [e]
dib·bar·tî
דִּבַּ֖רְתִּי
I have spoken
V‑Piel‑Perf‑1cs
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 6547 [e]
par·‘ōh;
פַּרְעֹ֑ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֧ר
What
Pro‑r
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִ֛ים
God [is]
Art | N‑mp
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ō·śeh
עֹשֶׂ֖ה
about to do
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
7200 [e]
her·’āh
הֶרְאָ֥ה
He has shown
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 6547 [e]
par·‘ōh.
פַּרְעֹֽה׃
Pharaoh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]   29
hin·nêh   29
הִנֵּ֛ה   29
Indeed   29
Interjection   29
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֥בַע
seven
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm
שָׁנִ֖ים
years
N‑fp
935 [e]
bā·’ō·wṯ;
בָּא֑וֹת
will come
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
7647 [e]
śā·ḇā‘
שָׂבָ֥ע
plenty
N‑ms
1419 [e]
gā·ḏō·wl
גָּד֖וֹל
of great
Adj‑ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
throughout all
Prep‑b | N‑msc
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֥רֶץ
the land
N‑fsc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
6965 [e]   30
wə·qā·mū   30
וְ֠קָמוּ   30
but will arise   30
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp   30
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֜בַע
seven
Number‑fs
8141 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֤י
years
N‑fpc
7458 [e]
rā·‘āḇ
רָעָב֙
of famine
N‑ms
  
 

 
 
 310 [e]
’a·ḥă·rê·hen,
אַחֲרֵיהֶ֔ן
after them
Prep | 3fp
7911 [e]
wə·niš·kaḥ
וְנִשְׁכַּ֥ח
and will be forgotten
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
7647 [e]
haś·śā·ḇā‘
הַשָּׂבָ֖ע
the plenty
Art | N‑ms
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim;
מִצְרָ֑יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
3615 [e]
wə·ḵil·lāh
וְכִלָּ֥ה
and will deplete
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
7458 [e]
hā·rā·‘āḇ
הָרָעָ֖ב
the famine
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the land
Art | N‑fs
3808 [e]   31
wə·lō-   31
וְלֹֽא־   31
So not   31
Conj‑w | Adv‑NegPrt   31
3045 [e]
yiw·wā·ḏa‘
יִוָּדַ֤ע
will be known
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
7647 [e]
haś·śā·ḇā‘
הַשָּׂבָע֙
the plenty
Art | N‑ms
  
 

 
 
 776 [e]
bā·’ā·reṣ,
בָּאָ֔רֶץ
in the land
Prep‑b, Art | N‑fs
6440 [e]
mip·pə·nê
מִפְּנֵ֛י
because
Prep‑m | N‑cpc
7458 [e]
hā·rā·‘āḇ
הָרָעָ֥ב
of famine
Art | N‑ms
1931 [e]
ha·hū
הַה֖וּא
that
Art | Pro‑3ms
310 [e]
’a·ḥă·rê-
אַחֲרֵי־
following
Prep
  
 

 
 
 3651 [e]
ḵên;
כֵ֑ן
thus
Adv
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
  
 
.
 
 
 3515 [e]
ḵā·ḇêḏ
כָבֵ֥ד
severe
Adj‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
It [will be]
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ.
מְאֹֽד׃
very
Adv
5921 [e]   32
wə·‘al   32
וְעַ֨ל   32
And   32
Conj‑w | Prep   32
8138 [e]
hiš·šā·nō·wṯ
הִשָּׁנ֧וֹת
was repeated
V‑Nifal‑Inf
2472 [e]
ha·ḥă·lō·wm
הַחֲל֛וֹם
the dream
Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֖ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6471 [e]
pa·‘ă·mā·yim;
פַּעֲמָ֑יִם
twice
N‑fd
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
3559 [e]
nā·ḵō·wn
נָכ֤וֹן
[is] established
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
1697 [e]
had·dā·ḇār
הַדָּבָר֙
the thing
Art | N‑ms
5973 [e]
mê·‘im
מֵעִ֣ם
by
Prep‑m
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָאֱלֹהִ֔ים
God
Art | N‑mp
4116 [e]
ū·mə·ma·hêr
וּמְמַהֵ֥ר
and will shortly
Conj‑w | V‑Piel‑Prtcpl‑ms
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִ֖ים
God
Art | N‑mp
  
 
.
 
 
 6213 [e]
la·‘ă·śō·ṯōw.
לַעֲשֹׂתֽוֹ׃
bring it to pass
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3ms
6258 [e]   33
wə·‘at·tāh   33
וְעַתָּה֙   33
Now therefore   33
Conj‑w | Adv   33
7200 [e]
yê·re
יֵרֶ֣א
let select
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms
  
 

 
 
 6547 [e]
p̄ar·‘ōh,
פַרְעֹ֔ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
376 [e]
’îš
אִ֖ישׁ
a man
N‑ms
995 [e]
nā·ḇō·wn
נָב֣וֹן
discerning
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 2450 [e]
wə·ḥā·ḵām;
וְחָכָ֑ם
and wise
Conj‑w | Adj‑ms
7896 [e]
wî·šî·ṯê·hū
וִישִׁיתֵ֖הוּ
and set him
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3ms | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֥רֶץ
the land
N‑fsc
  
 
.
 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
6213 [e]   34
ya·‘ă·śeh   34
יַעֲשֶׂ֣ה   34
Let do [this]   34
V‑Qal‑Imperf‑3ms   34
6547 [e]
p̄ar·‘ōh,
פַרְעֹ֔ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
6485 [e]
wə·yap̄·qêḏ
וְיַפְקֵ֥ד
and let him appoint
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjImperf.Jus‑3ms
6496 [e]
pə·qi·ḏîm
פְּקִדִ֖ים
officers
N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the land
Art | N‑fs
2567 [e]
wə·ḥim·mêš
וְחִמֵּשׁ֙
to take a fifth
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֣רֶץ
from the land
N‑fsc
4714 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
7651 [e]
bə·še·ḇa‘
בְּשֶׁ֖בַע
in seven
Prep‑b | Number‑fs
8141 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֥י
years
N‑fpc
  
 
.
 
 
 7647 [e]
haś·śā·ḇā‘.
הַשָּׂבָֽע׃
the plentiful
Art | N‑ms
6908 [e]   35
wə·yiq·bə·ṣū,   35
וְיִקְבְּצ֗וּ   35
And let them gather   35
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp   35
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
400 [e]
’ō·ḵel
אֹ֙כֶל֙
the food
N‑msc
8141 [e]
haš·šā·nîm
הַשָּׁנִ֣ים
of years
Art | N‑fp
2896 [e]
haṭ·ṭō·ḇōṯ,
הַטֹּבֹ֔ת
good
Art | Adj‑fp
935 [e]
hab·bā·’ōṯ
הַבָּאֹ֖ת
that are coming
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fp
  
 

 
 
 428 [e]
hā·’êl·leh;
הָאֵ֑לֶּה
these
Art | Pro‑cp
6651 [e]
wə·yiṣ·bə·rū-
וְיִצְבְּרוּ־
and store up
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
1250 [e]
ḇār
בָ֞ר
grain
N‑ms
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֧חַת
under
Prep
3027 [e]
yaḏ-
יַד־
the authority
N‑fsc
  
 

 
 
 6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֛ה
of Pharaoh
N‑proper‑ms
400 [e]
’ō·ḵel
אֹ֥כֶל
food
N‑ms
5892 [e]
be·‘ā·rîm
בֶּעָרִ֖ים
in the cities
Prep‑b, Art | N‑fp
  
 
.
 
 
 8104 [e]
wə·šā·mā·rū.
וְשָׁמָֽרוּ׃
to be preserved
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
1961 [e]   36
wə·hā·yāh   36
וְהָיָ֨ה   36
That shall be   36
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   36
400 [e]
hā·’ō·ḵel
הָאֹ֤כֶל
food
Art | N‑ms
6487 [e]
lə·p̄iq·qā·ḏō·wn
לְפִקָּדוֹן֙
as a reserve
Prep‑l | N‑ms
776 [e]
lā·’ā·reṣ,
לָאָ֔רֶץ
for the land
Prep‑l, Art | N‑fs
7651 [e]
lə·še·ḇa‘
לְשֶׁ֙בַע֙
for seven
Prep‑l | Number‑fs
8141 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
years
N‑fpc
  
 

 
 
 7458 [e]
hā·rā·‘āḇ,
הָרָעָ֔ב
of the famine
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
1961 [e]
tih·ye·nā
תִּהְיֶ֖יןָ
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fp
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim;
מִצְרָ֑יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹֽא־
that not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3772 [e]
ṯik·kā·rêṯ
תִכָּרֵ֥ת
may perish
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
the land
Art | N‑fs
  
 
.
 
 
 7458 [e]
bā·rā·‘āḇ.
בָּרָעָֽב׃
during the famine
Prep‑b, Art | N‑ms
Joseph Given Charge of Egypt
3190 [e]   37
way·yî·ṭaḇ   37
וַיִּיטַ֥ב   37
So was good   37
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   37
1697 [e]
had·dā·ḇār
הַדָּבָ֖ר
the advice
Art | N‑ms
5869 [e]
bə·‘ê·nê
בְּעֵינֵ֣י
in the eyes
Prep‑b | N‑cdc
  
 

 
 
 6547 [e]
p̄ar·‘ōh;
פַרְעֹ֑ה
of Pharaoh
N‑proper‑ms
5869 [e]
ū·ḇə·‘ê·nê
וּבְעֵינֵ֖י
and in the eyes
Conj‑w, Prep‑b | N‑cdc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
of all
N‑msc
  
 
.
 
 
 5650 [e]
‘ă·ḇā·ḏāw.
עֲבָדָֽיו׃
his servants
N‑mpc | 3ms
559 [e]   38
way·yō·mer   38
וַיֹּ֥אמֶר   38
And said   38
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   38
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֖ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 5650 [e]
‘ă·ḇā·ḏāw;
עֲבָדָ֑יו
his servants
N‑mpc | 3ms
4672 [e]
hă·nim·ṣā
הֲנִמְצָ֣א
can we find
V‑Nifal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 2088 [e]
ḵā·zeh,
כָזֶ֔ה
[such] as this
Prep‑k | Pro‑ms
376 [e]
’îš
אִ֕ישׁ
a man
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֛ר
whom
Pro‑r
7307 [e]
rū·aḥ
ר֥וּחַ
the Spirit
N‑csc
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
of God
N‑mp
  
 
.
 
 
  
bōw.
בּֽוֹ׃
[is] in
Prep | 3ms
559 [e]   39
way·yō·mer   39
וַיֹּ֤אמֶר   39
And said   39
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   39
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹה֙
Pharaoh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄,
יוֹסֵ֔ף
Joseph
N‑proper‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַחֲרֵ֨י
Since
Prep
3045 [e]
hō·w·ḏî·a‘
הוֹדִ֧יעַ
has shown
V‑Hifil‑Inf
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֛ים
God
N‑mp
853 [e]
’ō·wṯ·ḵā
אוֹתְךָ֖
you
DirObjM | 2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 2063 [e]
zōṯ;
זֹ֑את
this
Pro‑fs
369 [e]
’ên-
אֵין־
[there is] no one
Adv
995 [e]
nā·ḇō·wn
נָב֥וֹן
as discerning
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
2450 [e]
wə·ḥā·ḵām
וְחָכָ֖ם
and wise
Conj‑w | Adj‑ms
  
 
.
 
 
 3644 [e]
kā·mō·w·ḵā.
כָּמֽוֹךָ׃
as you
Prep | 2ms
859 [e]   40
’at·tāh   40
אַתָּה֙   40
You   40
Pro‑2ms   40
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֣ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 1004 [e]
bê·ṯî,
בֵּיתִ֔י
my house
N‑msc | 1cs
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and according to
Conj‑w | Prep
6310 [e]
pî·ḵā
פִּ֖יךָ
your word
N‑msc | 2ms
5401 [e]
yiš·šaq
יִשַּׁ֣ק
shall be ruled
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 5971 [e]
‘am·mî;
עַמִּ֑י
my people
N‑msc | 1cs
7535 [e]
raq
רַ֥ק
only in regard to
Adv
3678 [e]
hak·kis·sê
הַכִּסֵּ֖א
the throne
Art | N‑ms
1431 [e]
’eḡ·dal
אֶגְדַּ֥ל
will I be greater
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 
.
 
 
 4480 [e]
mim·me·kā.
מִמֶּֽךָּ׃
than you
Prep | 2ms
559 [e]   41
way·yō·mer   41
וַיֹּ֥אמֶר   41
And said   41
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   41
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֖ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄;
יוֹסֵ֑ף
Joseph
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7200 [e]
rə·’êh
רְאֵה֙
See
V‑Qal‑Imp‑ms
5414 [e]
nā·ṯat·tî
נָתַ֣תִּי
I have set
V‑Qal‑Perf‑1cs
853 [e]
’ō·ṯə·ḵā,
אֹֽתְךָ֔
you
DirObjM | 2ms
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
over
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֥רֶץ
the land
N‑fsc
  
 
.
 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
5493 [e]   42
way·yā·sar   42
וַיָּ֨סַר   42
And took   42
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   42
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֤ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2885 [e]
ṭab·ba‘·tōw
טַבַּעְתּוֹ֙
his signet ring
N‑fsc | 3ms
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
off
Prep‑m
  
 

 
 
 3027 [e]
yā·ḏōw,
יָד֔וֹ
his hand
N‑fsc | 3ms
5414 [e]
way·yit·tên
וַיִּתֵּ֥ן
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯāh
אֹתָ֖הּ
it
DirObjM | 3fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3027 [e]
yaḏ
יַ֣ד
hand
N‑fsc
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄;
יוֹסֵ֑ף
of Joseph
N‑proper‑ms
3847 [e]
way·yal·bêš
וַיַּלְבֵּ֤שׁ
and he clothed
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹתוֹ֙
him
DirObjM | 3ms
899 [e]
biḡ·ḏê-
בִּגְדֵי־
in garments
N‑mpc
  
 

 
 
 8336 [e]
šêš,
שֵׁ֔שׁ
of fine linen
N‑ms
7760 [e]
way·yā·śem
וַיָּ֛שֶׂם
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
7242 [e]
rə·ḇiḏ
רְבִ֥ד
a chain
N‑msc
2091 [e]
haz·zā·hāḇ
הַזָּהָ֖ב
gold
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
around
Prep
  
 
.
 
 
 6677 [e]
ṣaw·wā·rōw.
צַוָּארֽוֹ׃
his neck
N‑msc | 3ms
7392 [e]   43
way·yar·kêḇ   43
וַיַּרְכֵּ֣ב   43
And he had ride   43
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   43
853 [e]
’ō·ṯōw,
אֹת֗וֹ
him
DirObjM | 3ms
  
 

 
 
 4818 [e]
bə·mir·ke·ḇeṯ
בְּמִרְכֶּ֤בֶת
in chariot
Prep‑b | N‑fsc
4932 [e]
ham·miš·neh
הַמִּשְׁנֶה֙
the second
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
  
 

 
 
  
lōw,
ל֔וֹ
he had
Prep | 3ms
7121 [e]
way·yiq·rə·’ū
וַיִּקְרְא֥וּ
And they cried out
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
  
 

 
 
 6440 [e]
lə·p̄ā·nāw
לְפָנָ֖יו
before him
Prep‑l | N‑cpc | 3ms
  
 
!
 
 
 86 [e]
’aḇ·rêḵ;
אַבְרֵ֑ךְ
Bow the knee
Adv
5414 [e]
wə·nā·ṯō·wn
וְנָת֣וֹן
so he set
Conj‑w | V‑Qal‑InfAbs
853 [e]
’ō·ṯōw,
אֹת֔וֹ
him
DirObjM | 3ms
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
over
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֥רֶץ
the land
N‑fsc
  
 
.
 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
559 [e]   44
way·yō·mer   44
וַיֹּ֧אמֶר   44
And said   44
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   44
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֛ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵ֖ף
Joseph
N‑proper‑ms
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֣י
I [am]
Pro‑1cs
  
 

 
 
 6547 [e]
p̄ar·‘ōh;
פַרְעֹ֑ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
1107 [e]
ū·ḇil·‘ā·ḏe·ḵā,
וּבִלְעָדֶ֗יךָ
and apart from you
Conj‑w | Prep | 2ms
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv‑NegPrt
7311 [e]
yā·rîm
יָרִ֨ים
may lift
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
376 [e]
’îš
אִ֧ישׁ
man
N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
yā·ḏōw
יָד֛וֹ
his hand
N‑fsc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
or
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 7272 [e]
raḡ·lōw
רַגְל֖וֹ
foot
N‑fsc | 3ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in all
Prep‑b | N‑msc
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֥רֶץ
the land
N‑fsc
  
 
.
 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
7121 [e]   45
way·yiq·rā   45
וַיִּקְרָ֨א   45
And called   45
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   45
6547 [e]
p̄ar·‘ōh
פַרְעֹ֣ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
8034 [e]
šêm-
שֵׁם־
the name
N‑msc
3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵף֮
of Joseph
N‑proper‑ms
 
ṣā·p̄ə·naṯ
צָֽפְנַ֣ת
 - 
 
  
 

 
 
 6847 [e]
pa‘·nê·aḥ
פַּעְנֵחַ֒
Zaphnath Paaneah
N‑proper‑ms
5414 [e]
way·yit·ten-
וַיִּתֶּן־
and he gave
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lōw
ל֣וֹ
him
Prep | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
621 [e]
’ā·sə·naṯ,
אָֽסְנַ֗ת
Asenath
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
N‑fsc
 
pō·w·ṭî
פּ֥וֹטִי
of
 
  
 

 
 
 6319 [e]
p̄e·ra‘
פֶ֛רַע
Potiphera
N‑proper‑ms
3548 [e]
kō·hên
כֹּהֵ֥ן
priest
N‑msc
  
 

 
 
 204 [e]
’ōn
אֹ֖ן
of On
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 802 [e]
lə·’iš·šāh;
לְאִשָּׁ֑ה
as a wife
Prep‑l | N‑fs
3318 [e]
way·yê·ṣê
וַיֵּצֵ֥א
So went out
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵ֖ף
Joseph
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over [all]
Prep
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֥רֶץ
the land
N‑fsc
  
 
.
 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
The Seven Years of Plenty
3130 [e]   46
wə·yō·w·sêp̄   46
וְיוֹסֵף֙   46
And Joseph   46
Conj‑w | N‑proper‑ms   46
1121 [e]
ben-
בֶּן־
old
N‑msc
7970 [e]
šə·lō·šîm
שְׁלֹשִׁ֣ים
[was] thirty
Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
5975 [e]
bə·‘ā·mə·ḏōw
בְּעָמְד֕וֹ
when he stood
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֖י
before
Prep‑l | N‑cpc
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֣ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
king
N‑msc
  
 
.
 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim;
מִצְרָ֑יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
3318 [e]
way·yê·ṣê
וַיֵּצֵ֤א
And went out
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵף֙
Joseph
N‑proper‑ms
6440 [e]
mil·lip̄·nê
מִלִּפְנֵ֣י
from the presence
Prep‑m, Prep‑l | N‑cpc
  
 

 
 
 6547 [e]
p̄ar·‘ōh,
פַרְעֹ֔ה
of Pharaoh
N‑proper‑ms
5674 [e]
way·ya‘·ḇōr
וַֽיַּעְבֹ֖ר‪‬
and went
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
through all
Prep‑b | N‑msc
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֥רֶץ
the land
N‑fsc
  
 
.
 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
6213 [e]   47
wat·ta·‘aś   47
וַתַּ֣עַשׂ   47
And brought forth   47
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs   47
776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the ground
Art | N‑fs
7651 [e]
bə·še·ḇa‘
בְּשֶׁ֖בַע
in the seven
Prep‑b | Number‑fs
8141 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
years
N‑fpc
7647 [e]
haś·śā·ḇā‘;
הַשָּׂבָ֑ע
plentiful
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 7062 [e]
liq·mā·ṣîm.
לִקְמָצִֽים׃
abundantly
Prep‑l | N‑mp
6908 [e]   48
way·yiq·bōṣ   48
וַיִּקְבֹּ֞ץ   48
So he gathered up   48
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   48
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
400 [e]
’ō·ḵel
אֹ֣כֶל ׀
the food
N‑msc
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
of seven
Number‑fs
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֗ים
the years
N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
which
Pro‑r
1961 [e]
hā·yū
הָיוּ֙
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
5414 [e]
way·yit·ten-
וַיִּתֶּן־
and laid up
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
400 [e]
’ō·ḵel
אֹ֖כֶל
the food
N‑ms
  
 
.
 
 
 5892 [e]
be·‘ā·rîm;
בֶּעָרִ֑ים
in the cities
Prep‑b, Art | N‑fp
400 [e]
’ō·ḵel
אֹ֧כֶל
The food
N‑msc
7704 [e]
śə·ḏêh-
שְׂדֵה־
of the fields
N‑msc
  
 

 
 
 5892 [e]
hā·‘îr
הָעִ֛יר
in every city
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 5439 [e]
sə·ḇî·ḇō·ṯe·hā
סְבִיבֹתֶ֖יהָ
surrounded them
Adv | 3fs
5414 [e]
nā·ṯan
נָתַ֥ן
he laid up
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵāh.
בְּתוֹכָֽהּ׃
in the midst
Prep‑b | N‑msc | 3fs
6651 [e]   49
way·yiṣ·bōr   49
וַיִּצְבֹּ֨ר   49
And gathered   49
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   49
3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵ֥ף
Joseph
N‑proper‑ms
1250 [e]
bār
בָּ֛ר
grain
N‑ms
2344 [e]
kə·ḥō·wl
כְּח֥וֹל
like the sand
Prep‑k | N‑msc
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֖ם
of the sea
Art | N‑ms
7235 [e]
har·bêh
הַרְבֵּ֣ה
much
V‑Hifil‑InfAbs
3966 [e]
mə·’ōḏ;
מְאֹ֑ד
very
Adv
5704 [e]
‘aḏ
עַ֛ד
until
Prep
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
2308 [e]
ḥā·ḏal
חָדַ֥ל
he stopped
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 5608 [e]
lis·pōr
לִסְפֹּ֖ר
counting
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
369 [e]
’ên
אֵ֥ין
[it was] not
Adv
  
 
.
 
 
 4557 [e]
mis·pār.
מִסְפָּֽר׃
measurable
N‑ms
The Sons of Joseph
3130 [e]   50
ū·lə·yō·w·sêp̄   50
וּלְיוֹסֵ֤ף   50
And to Joseph   50
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms   50
3205 [e]
yul·laḏ
יֻלַּד֙
were born
V‑QalPass‑Perf‑3ms
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
two
Number‑mdc
1121 [e]
ḇā·nîm,
בָנִ֔ים
sons
N‑mp
2962 [e]
bə·ṭe·rem
בְּטֶ֥רֶם
before
Prep‑b | Adv
935 [e]
tā·ḇō·w
תָּב֖וֹא
came
V‑Qal‑Imperf‑3fs
8141 [e]
šə·naṯ
שְׁנַ֣ת
the years
N‑fsc
  
 

 
 
 7458 [e]
hā·rā·‘āḇ;
הָרָעָ֑ב
of famine
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
whom
Pro‑r
3205 [e]
yā·lə·ḏāh-
יָֽלְדָה־
bore
V‑Qal‑Perf‑3fs
 
lōw
לּוֹ֙
to him
Prep | 3ms
621 [e]
’ā·sə·naṯ,
אָֽסְנַ֔ת
Asenath
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
N‑fsc
 
pō·w·ṭî
פּ֥וֹטִי
of
 
  
 

 
 
 6319 [e]
p̄e·ra‘
פֶ֖רַע
Potiphera
N‑proper‑ms
3548 [e]
kō·hên
כֹּהֵ֥ן
priest
N‑msc
  
 
.
 
 
 204 [e]
’ō·wn.
אֽוֹן׃
of On
N‑proper‑ms
7121 [e]   51
way·yiq·rā   51
וַיִּקְרָ֥א   51
And called   51
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   51
3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵ֛ף
Joseph
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8034 [e]
šêm
שֵׁ֥ם
the name
N‑msc
1060 [e]
hab·bə·ḵō·wr
הַבְּכ֖וֹר
of the firstborn
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh;
מְנַשֶּׁ֑ה
Manasseh
N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
5382 [e]
naš·ša·nî
נַשַּׁ֤נִי
has made me forget
V‑Piel‑Perf‑3ms | 1cs
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֙
God
N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
5999 [e]
‘ă·mā·lî,
עֲמָלִ֔י
my toil
N‑msc | 1cs
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
house
N‑msc
  
 
.
 
 
 1 [e]
’ā·ḇî.
אָבִֽי׃
of my father
N‑msc | 1cs
853 [e]   52
wə·’êṯ   52
וְאֵ֛ת   52
And   52
Conj‑w | DirObjM   52
8034 [e]
šêm
שֵׁ֥ם
the name
N‑msc
8145 [e]
haš·šê·nî
הַשֵּׁנִ֖י
of the second
Art | Number‑oms
7121 [e]
qā·rā
קָרָ֣א
he called
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 669 [e]
’ep̄·rā·yim;
אֶפְרָ֑יִם
Ephraim
N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
6509 [e]
hip̄·ra·nî
הִפְרַ֥נִי
has caused me to be fruitful
V‑Hifil‑Perf‑3ms | 1cs
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֥רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 6040 [e]
‘ā·nə·yî.
עָנְיִֽי׃
of my affliction
N‑msc | 1cs
The Famine Begins
  
 
.
 
 
 3615 [e]   53
wat·tiḵ·le·nāh   53
וַתִּכְלֶ֕ינָה   53
And ended   53
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fp   53
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֖בַע
seven
Number‑fs
8141 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
years
N‑fpc
  
 

 
 
 7647 [e]
haś·śā·ḇā‘;
הַשָּׂבָ֑ע
of the plenty
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֖ה
were
V‑Qal‑Perf‑3ms
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֥רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
2490 [e]   54
wat·tə·ḥil·le·nāh   54
וַתְּחִלֶּ֜ינָה   54
and began   54
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3fp   54
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
8141 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֤י
years
N‑fpc
7458 [e]
hā·rā·‘āḇ
הָרָעָב֙
of the famine
Art | N‑ms
  
 

 
 
 935 [e]
lā·ḇō·w,
לָב֔וֹא
to come
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֖ר
as
Prep‑k | Pro‑r
559 [e]
’ā·mar
אָמַ֣ר
had said
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄;
יוֹסֵ֑ף
Joseph
N‑proper‑ms
1961 [e]
way·hî
וַיְהִ֤י
And was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
7458 [e]
rā·‘āḇ
רָעָב֙
the famine
N‑ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ă·rā·ṣō·wṯ,
הָ֣אֲרָצ֔וֹת
lands
Art | N‑fp
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
but in all
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֥רֶץ
the land
N‑fsc
4714 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֖יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
1961 [e]
hā·yāh
הָ֥יָה
there was
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 3899 [e]
lā·ḥem.
לָֽחֶם׃
bread
N‑ms
7456 [e]   55
wat·tir·‘aḇ   55
וַתִּרְעַב֙   55
So when was famished   55
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs   55
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֣רֶץ
the land
N‑fsc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
6817 [e]
way·yiṣ·‘aq
וַיִּצְעַ֥ק
then cried
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5971 [e]
hā·‘ām
הָעָ֛ם
the people
Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֖ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3899 [e]
lal·lā·ḥem;
לַלָּ֑חֶם
for bread
Prep‑l, Art | N‑ms
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֨אמֶר
And said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֤ה
Pharaoh
N‑proper‑ms
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
to all
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 4713 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֙יִם֙
Egypt
N‑proper‑fs
1980 [e]
lə·ḵū
לְכ֣וּ
go
V‑Qal‑Imp‑mp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄,
יוֹסֵ֔ף
Joseph
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
whatever
Pro‑r
559 [e]
yō·mar
יֹאמַ֥ר
he says
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
  
lā·ḵem
לָכֶ֖ם
to you
Prep | 2mp
  
 
.
 
 
 6213 [e]
ta·‘ă·śū.
תַּעֲשֽׂוּ׃
do
V‑Qal‑Imperf‑2mp
7458 [e]   56
wə·hā·rā·‘āḇ   56
וְהָרָעָ֣ב   56
And the famine   56
Conj‑w, Art | N‑ms   56
1961 [e]
hā·yāh,
הָיָ֔ה
was
V‑Qal‑Perf‑3ms
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
over
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
the face
N‑cpc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
of the earth
Art | N‑fs
6605 [e]
way·yip̄·taḥ
וַיִּפְתַּ֨ח
and opened
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵ֜ף
Joseph
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
the storehouses
Pro‑r
 
bā·hem
בָּהֶם֙
in it
Prep | 3mp
7666 [e]
way·yiš·bōr
וַיִּשְׁבֹּ֣ר
and sold
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 4713 [e]
lə·miṣ·ra·yim,
לְמִצְרַ֔יִם
to the Egyptians
Prep‑l | N‑proper‑fs
2388 [e]
way·ye·ḥĕ·zaq
וַיֶּחֱזַ֥ק
and became severe
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
7458 [e]
hā·rā·‘āḇ
הָֽרָעָ֖ב
the famine
Art | N‑ms
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֥רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
3605 [e]   57
wə·ḵāl   57
וְכָל־   57
So all   57
Conj‑w | N‑msc   57
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֙רֶץ֙
countries
Art | N‑fs
935 [e]
bā·’ū
בָּ֣אוּ
came
V‑Qal‑Perf‑3cp
4714 [e]
miṣ·ray·māh,
מִצְרַ֔יְמָה
into Egypt
N‑proper‑fs | 3fs
7666 [e]
liš·bōr
לִשְׁבֹּ֖ר
to buy [grain]
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄;
יוֹסֵ֑ף
Joseph
N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
2388 [e]
ḥā·zaq
חָזַ֥ק
was severe
V‑Qal‑Perf‑3ms
7458 [e]
hā·rā·‘āḇ
הָרָעָ֖ב
the famine
Art | N‑ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in all
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
lands
Art | N‑fs
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Genesis 40
Top of Page
Top of Page